Teams & Leiderschap

Teams moeten in alle omstandigheden goed draaien, maar de praktijk wijst uit dat teams ook heel slecht kunnen functioneren. Zo kunnen ze een negatieve invloed hebben op zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel. Dit is vaak het gevolg van overmatige procedures, beleid, planning & control. Of doordat organisaties zelfsturende teams oprichten en de teamleden vervolgens aan hun lot overlaten. Hierdoor is de kans op het ontstaan van disfunctioneren, burn-outs, stress en verzuim groter. In veel gevallen moet je teamleden dus meer ondersteuning bieden in de samenwerking. Dit vraagt om leiderschap, maar niet alleen van de officiële teamleider. 

Een excellerend team op basis van 5 kenmerken

De vraag naar manieren om teams binnen professionele organisaties autonoom succesvol te laten functioneren, te laten excelleren, neemt enorm toe. Er zijn vijf redenen waarom een team niet functioneert wat ten koste gaat van de productiviteit en het werkplezier:

  1. Afwezigheid van vertrouwen
  2. Angst voor conflict
  3. Gebrek aan inzet en commitment
  4. Vermijden van verantwoording
  5. Ontbreken van resultaten

Dit is gebaseerd op de theorie en stelling van Patrick Lencioni en vrij vertaald naar zijn model:

Lees meer over het model van Lencioni in het andere artikel in ons blog.

Benodigde leiderschap skills

Met de volgende vaardigheden kan je samen de leiding nemen en actief invloed uitoefenen op jullie ondernemerschap:

1. Geef het goede voorbeeld, wees eerlijk en oprecht: om te bouwen aan VERTROUWEN & RESPECT
Door directe communicatie en pro-actief handelen kan je het onderlinge vertrouwen vergroten.

2. Adviseer, begeleid, coach en geef feed back aan je collega’s: voor RUIMTE om te LEREN & GROEIEN
Door het aangaan van constructieve conflicten ontwikkel je elkaars vaardigheden en vergroot je het zelfvertrouwen.

3. Verbind met heldere doelen en evalueer regelmatig: de BETROKKENHEID groeit.
Met commitment aan de gestelde doelen en afspraken wordt de doelgerichtheid sterker.

4. Inspireer met visie en authenticiteit: voor BETEKENISVOL WERK.
Met verbinding en commitment aan het team, de organisatie en het merk neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid.

5. Geef elkaar vrijheid en eindverantwoordelijkheid met basisbevoegdheden, evalueer als gelijken en waardeer elkaar; om tot een WINNEND TEAM te behoren
Het resultaat is dan ook eigenaarschap, bevlogenheid en klinkende resultaten.

Teambuilding met Excel Events: met workshops die werken!

Teambuilding voor competentie & performance management
Teambuilding is het uitvoeren van gerichte interventies met als doel het functioneren van de groep te verbeteren. Het gaat dan om de wijze waarop taken uitgevoerd worden en het verbeteren van interpersoonlijke en probleemoplossende vaardigheden. Het maakt van een groep individuen een complementair team, waarin de verschillende teamleden hun talenten kunnen ontplooien. Zo kan iedereen samen een waardevolle bijdrage leveren aan het resultaat en ontstaat er synergie.

Het gedrag van de teamleden en hoe ze samenwerken, kan worden gestuurd met competentiemanagement. Voor een sterk team is een diversiteit aan teamleden nodig. Hiervoor is werving en selectie in het aannameproces bepalend, want sommige competenties laten zich niet echt verder ontwikkelen (iemand die weinig sensitief is of niet al te ondernemend in persoonlijke aanleg, zal dat ook niet zo makkelijk worden). De ontwikkelbaarheid van competenties als samenwerken is beter. Voor de ontwikkeling van de medewerkers en het team, is een bepaalde focus op specifieke competenties belangrijk. Niet alles kan in één keer en het is natuurlijk een continue proces.

Performancemanagement kijkt naar de resultaten, wat een team presteert, de output. De valkuil van de manager is vaak de focus op de input. Terwijl hij of zij alleen de criteria van de output zou moeten bepalen en de operationalisering zou moeten overlaten aan de professionals. Met duidelijke resultaatgebieden en uitdagende doelstellingen (als prestatie-indicatoren) haalt de manager het maximale uit zijn team.

Aan de slag!

Met gerichte interventies op verschillende aspecten van het team, kan het functioneren worden verbeterd en het team zich verder ontwikkelen. Dit doen we met actieve (meerdaagse volgens de Outdoor Methode) programma’s. Dit leidt tot meer tevreden medewerkers en een hogere productiviteit. Neem contact met ons op voor een verdere kennismaking. We zijn benieuwd waarmee we jou en je team verder kunnen helpen!

Deel op Linkdin
Deel op Facebook
Deel op Twitter