Teamdag

Hoe, waar, wanneer en waarom?

Teamdag organiseren

Je wilt investeren in je team met een teamdag, om zo met elkaar beter en met meer plezier te presteren. Door wederzijdse waardering te uiten en je team verder te ontwikkelen. Hoe doe je dat, waar en wanneer? Op deze pagina vind je veel informatie en handige tips en checklists.

Excel Events brengt teams in verbinding en in beweging! Met een losse workshop of compleet georganiseerd evenement; altijd op basis van actie en interactie en vol diepgang en dialoog. Met ruimte voor reflectie en feedback, om te leren en ontwikkelen op basis van succesvolle ervaringen.

Inhoud van deze pagina

Introductie Excel Events

Play Video

Teamleden die schitteren en uitblinken

Elkaar raken en gaan stralen

Samen met jou als manager of teamleider ontwikkelen we een programma op maat. We laten jouw teamleden excelleren, oftewel schitteren en uitblinken. Om vervolgens met meer plezier beter te presteren op de werkvloer!
Door te zorgen voor echte verbinding, kunnen we werken aan waarden en gedrag. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van werk, meer productiviteit en tevredenheid.

Programma op basis van doelgroep en doelstellingen

Hoe organiseer je een waardevolle teamdag

Een waardevolle teamdag bestaat meestal uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van de doelgroep en doelstellingen kan je het programma samenstellen. En de juiste locatie en geschikte catering selecteren. Het kan het hele jaar door en markeert bijvoorbeeld een begin (of eind) van een periode, traject of project. Het is dus meer dan een korte bijeenkomst voor teambuilding. Het past goed in de fases van teamontwikkeling waarbij je een impuls geeft om het team naar een volgend niveau te brengen.

Verbinden en relaties verbeteren

Een teamdag is een prettige afwisseling op de reguliere werkdagen. Want niet alleen het leren staat centraal, het draait ook om gezelligheid en het creëren van onderlinge verbondenheid. Een teamdag helpt jullie op die manier om even los te komen van de dagelijkse omstandigheden.
Elkaars kwaliteiten ontdekken, een betere samenwerking, meer onderling vertrouwen en minder conflicten: positiever kan het bijna niet! Want hierdoor neemt niet alleen het werkplezier toe, maar ook de productiviteit van de werkzaamheden. De resultaten stijgen in kwaliteit en kwantiteit en daar profiteert de hele organisatie van.

Stop met die lange vergaderingen en ga elkaar weer eens echt ontmoeten

Werken kan ook anders

Een bijeenkomst met je team heeft positieve en waardevolle effecten: jullie verbinden op een verdiepende manier wat zorgt voor meer onderling vertrouwen. Jullie doen nieuwe kennis en vaardigheden op, ontdekken nieuwe talenten en leren collega’s op een andere manier kennen. Op een uitdagende manier treden jullie buiten je comfort zone. Er zijn dus genoeg redenen om een teamdag te organiseren. Op deze pagina vertellen we je hoe je dat kunt doen en wat het oplevert.

Wat is een teamdag?

Laten we eerst even kort stil staan bij het begrip teamdag. Zoals de naam al zegt, staat een teamdag volledig in het teken van jullie als team. Deze personeelsdag kan plaatsvinden op kantoor, maar ook op een externe locatie. De WKR-regeling is hier ook van toepassing op. 

Een teamdag heeft meestal als doel om de verbinding en het functioneren in een groep te verbeteren. Specifieker kan het bijvoorbeeld gaan om:

Combinatie van thema's en doelen

Teamdag met inhoud, interactie en energie

Meestal kunnen er ook meerdere thema’s en/of doelen gecombineerd worden. Dit gaat vaak al automatisch: wanneer je de hele dag aan de slag gaat met de teamleden, ga je automatisch de verbinding versterken en het vertrouwen vergroten.
Tijdens zo’n dag kiezen veel teams ervoor om op een laagdrempelige en leuke manier aan de teamdynamiek te werken. Het hoeft dus zeker niet zo te zijn dat de dag volledig inhoudelijk en werkgerelateerd is. Het mag ook draaien om plezier, verbinding en teamgevoel. Sterker nog: dat maakt een teamdag juist zo waardevol! Maar dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen nieuwe kennis en kunde kan worden opgedaan. Dit kan vaak worden gecombineerd met ontspanning. Als jullie bijvoorbeeld de communicatie in het team willen verbeteren, kunnen jullie dat via leuke en leerzame activiteiten doen.

Samen aan de slag

Programma met inspirerende ervaringen

Door samen iets te doen en ervaren, kunnen de deelnemers actief werken aan bepaalde thema’s. Denk bijvoorbeeld aan teambuilding activiteiten waarbij het nodig is dat collega’s helder communiceren. Ze moeten bijvoorbeeld elkaar geblinddoekt door een parcours leiden of via portofoons communiceren om een puzzle op te lossen. Op deze manier wordt er bewust en onbewust geoefend met bepaalde vaardigheden, terwijl er ook een flinke fun factor aanwezig is.

Teamdag ideeën van Excel Events

Willen jullie graag een waardevolle teamdag organiseren en kunnen jullie daar wel wat hulp bij gebruiken? Excel Events biedt de complete organisatie en teambuilding workshops in allerlei soorten en maten. In samenwerking met locaties en partners zoals Jospagen.nl (Concept & Eventmaker voor feestelijke producties) verwerken we deze als bouwstenen in unieke programma’s voor bijzondere teamdagen. Met outdoor activiteiten in je programma geef je extra veel ruimte aan de deelnemers en kan er een frisse wind door het team waaien, letterlijk en figuurlijk. Met meer dan 15 verschillende groepsactiviteiten hebben we voor iedere teamdag een geschikte invulling. We komen graag naar je toe maar jullie zijn ook welkom op onze eigen locatie aan de Rijn in Arnhem

Wil je eens sparren over jullie wensen en behoeften? 
Neem gerust contact op. We denken graag vrijblijvend met jullie mee.

Waar organiseer je een inspirerende personeelsdag?

Ga je mee naar buiten? Er zijn veel inspirerende buitenlocaties die exclusief te reserveren zijn voor je team. Denk hierbij aan een landgoed, (voormalige) boerderij, klassieke of monumentale accommodaties en sfeervolle hutjes op de hei. Of in het bos of aan het water. Excel Events is actief in heel Nederland. We kunnen de beste plekjes in de regio Arnhem, Nijmegen en de Veluwe.

Jaarprogramma teamdagen

Een jaarprogramma is een traject over een periode van bijvoorbeeld een jaar met 4 teamdagen die iedere 3 maanden worden georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit vier verschillende thema’s en workshops waarbij gewerkt worden aan gedrag, motivatie, communicatie, leiderschap, creativiteit, innovatie. In deze serie kan dus gewerkt worden aan verdieping en of verbreding. Door deze integrale aanpak is er meer samenhang tussen de verschillende teamdagen.

Met bijvoorbeeld de volgende workshops en thema’s: 

Voor het stimuleren van vitaliteit op de werkvloer en bij je medewerkers, werken we samen met diverse partners. Hierbij kan je denken aan vitaliteitstrainers en andere specialisten. Een compleet en duurzaam vitaliteitsprogramma voor de hele organisatie kan worden samengesteld en aangeboden door Fitter Nederland

Purpose workshop

Met deze inspirerende workshop kan je de missie en visie van je team een boost geven. Samen bepaal je welke kernwaarden jullie belangrijk vinden. Je leert waarde(n)vol in actie te komen en emotionele verbindingen te leggen, wetend hoe je eigen puzzelstukjes er uit zien. Hiermee werken we aan jullie Purpose: waar staan jullie voor? En waar gaan jullie voor?

Dit kan vanuit de drie uitgangspunten van organisch organiseren:

Wie is de beste persoon om jou te veranderen? Jij natuurlijk! Verandering komt van binnenuit: het is het resultaat van leren en ontwikkeling. Ontwikkeling van het hart, de geest en de ziel. Eén aspect van leiderschap bij organiseren en veranderen, is het collectief maken van leer- en ontwikkelprocessen.

“Om het heden te veranderen, moet je eerst de toekomst veranderen”. In het lineair denken over tijd komt oorzaak voor gevolg. Wanneer we ontevreden zijn, liggen de oorzaken in het verleden. Een krachtig beeld van wat we willen, waar we onze verlangens in herkennen, mobiliseert energie en geeft richting. Dit sluit aan bij de quote die we allemaal kennen van Einstein: “Ons niveau van denken heeft problemen gecreëerd die niet door hetzelfde denkniveau kunnen worden opgelost.”

Dit brengt ons bij het derde principe van organische verandering. “We leren van onze fouten, maar we ontwikkelen ons van onze successen.” Door te waarderen wat goed gaat, ontstaat er een klimaat om van goed naar beter te gaan. Wie wil niet betrokken zijn bij het creëren van nieuwe successen?

Waarom is een teamdag of personeelsdag waardevol?

Een teamdag zorgt altijd voor teambuilding, waardoor de onderlinge verbinding en het functioneren van een team verbetert. Maar de belangrijk vraag is: wat levert het organiseren van een teamdag je onder de streep nou concreet op? Want je wilt natuurlijk het team op de een of andere manier zien te verbeteren!

Rendement van jullie tijd en geld

Het antwoord is soms lastig te geven, want het resultaat is sterk afhankelijk van het programma van de teamdag. Ook de inzet van de teamleden, de voorbereidingen en de organisatie op de dag zelf spelen een essentiële rol. Het rendement zou je kunnen afwegen tegenover alle tijd die men hierin steekt (en niet het reguliere werk kan doen). En het geld dat de organisatie van een teamdag kost. Met een onderzoek naar medewerkerstevredenheid kunnen de effecten inzichtelijk worden gemaakt. Ook kan gekeken worden naar verzuim, retentie en productiviteit binnen het team. Bijvoorbeeld door de effectiviteit te vergroten middels kortere vergaderingen. Hiermee zou een soort balans kunnen worden opgemaakt.

Voordelen en effecten van een teamdag

Hieronder sommen we een aantal veel voorkomende effecten van een waardevolle teamdag op:

Respect en oprechte aandacht zorgen voor

Vertrouwen

Een positieve en plezierige teamdag zorgt voor een versterkt onderling vertrouwen. Werknemers leren tijdens de groepsactiviteiten elkaar beter kennen. Ook draagt de informele sfeer eraan bij dat collega’s een andere kant van elkaar ontdekken. Iedereen komt tijdens zo’n dag samen uit de comfort zone. Daardoor groeit de vertrouwensband, waardoor werknemers meer op elkaar durven te rekenen en elkaar sneller uit de brand helpen.

Positieve energie

Doorgaans werk je als team veelal op dezelfde manier samen. Vaak sluipen er dan bepaalde gewoontes in. Je luncht bijvoorbeeld meestal met bepaalde collega’s of erger: je eet uit gewoonte achter je bureau om nog wat extra werk af te krijgen. Een teamdag is dan ideaal om de vaste patronen op de werkvloer te doorbreken. Als team ben je doorgaans in een andere omgeving en op elkaar aangewezen. Dat zorgt niet alleen voor veel plezier en positieve energie, maar ook voor een andere groepsdynamiek waar jullie op kantoor nog van profiteren.

Werkplezier

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen niet gelukkig zijn op het werk. Dit heeft vaak vele verschillende oorzaken. Het is waardevol om hier bewust mee om te gaan. Tevreden medewerkers zorgen namelijk voor tevreden klanten. Een veilige werksfeer is daarbij zeer belangrijk. Zonder geroddel en achterklap, met waardering en positieve energie.
Het kan ook zijn dat bepaalde collega’s niet zo goed samen door een deur kunnen, bijvoorbeeld omdat zij elkaar als concurrent zien. Zijn er binnen jouw team ook dergelijke spanningen, fricties of conflicten aanwezig? Een teamdag organiseren kan dan een goede oplossing zijn. Tijdens zo’n dag wordt er op een ontspannen manier met elkaar omgegaan en je ziet die ene collega plots in een ander daglicht. Daardoor verdwijnen die spanningen al snel naar de achtergrond. Of kunnen ze makkelijker worden besproken. En komen ze niet meer terug. Werknemers worden namelijk coulanter naar elkaar naarmate ze meer met elkaar in verbinding komen en het vertrouwen is gegroeid. Na een leuke dag samen is die verbinding vaak een stuk sterker en zullen teamleden onderlinge conflicten makkelijker en sneller uitpraten.

Talenten en kwaliteiten binnen je team

Binnen een team hebben de meeste medewerkers een vaste rol met bijbehorende taken. Daardoor komen sommige kwaliteiten en talenten niet altijd boven tafel. Omdat jullie tijdens een teamdag met elkaar omgaan, ontdekken jullie kwaliteiten van elkaar die jullie nog niet kenden. Misschien is een collega een ster in presenteren en een ander heeft een probleemoplossend vermogen dat lastig te overtreffen is.
De teamdag zorgt op die manier voor waardevolle ervaringen. In de toekomst kunnen jullie deze ontdekte kwaliteiten benutten. Het tegenovergestelde is trouwens ook waardevol: je krijgt ook meer inzicht in elkaars valkuilen. Dat biedt kansen om elkaar in de toekomst beter te ondersteunen of de taakverdeling aan te passen. Wanneer iedereen op de juiste plek zit, werken jullie namelijk efficiënter en halen jullie er meer voldoening uit.

De samenwerking wordt leuker en productiever

Het is echt waar: samen plezier maken zorgt voor een geweldige samenwerking. Want als je samen plezier maakt ben je ontspannen en geef je de ander meer ruimte, creëer je een band, is er meer wederzijds begrip en ben je meer bereid om elkaar te helpen. Het organiseren van een teamdag betekent dat je een dag lang plezier met elkaar beleeft en even niet met de dagelijkse taken bezig bent. Daardoor zorgt zo’n dag ervoor dat de samenwerking vele malen leuker is en iedereen met meer plezier naar het werk gaat.

Effectiever en efficiënter samenwerken

Elkaars kwaliteiten ontdekken, een betere samenwerking, meer onderling vertrouwen en minder conflicten: positiever kan het bijna niet! Want hierdoor neemt niet allen het werkplezier toe, maar ook de productiviteit van de teamwerkzaamheden. De resultaten stijgen in kwaliteit en kwantiteit en daar profiteert de hele organisatie van.

Trotse teamleden

Een teamdag zorgt ervoor dat jullie stilstaan bij jullie kwaliteiten, jullie connectie en bij wat jullie allemaal als team hebben bereikt binnen de organisatie. Dat stimuleert jullie gevoel van trots. Door dat gevoel van trots groeit ieders betrokkenheid bij het team, waardoor jullie meer overhebben voor elkaar én voor de teamprestaties. Het is belangrijk om dit ook tijdens de teamdag uitdrukkelijk te benoemen, zodat iedereen met een voldaan en positief gevoel op de teamdag terugkijkt.

Teamdag activiteiten: checklist

Een aantal aspecten zijn essentieel om een succesvolle teamdag te organiseren. Steek je voldoende energie in de opzet en de uitvoering? Dan garanderen we dat jullie teamdag een succes wordt!
Bekijk hieronder de checklist met essentiële vragen en handige tips:

Betrek alle teamleden, vooral ook in het voortraject

Een teamdag is voor elk teamlid: van de manager tot de stagiair. Vergeet daarom niet om alle teamleden te betrekken bij de organisatie ervan, zodat niemand zich buitengesloten voelt. Door goed te luisteren naar de wensen van collega’s, weet je waar behoefte aan is. Op die manier kan je activiteiten zoeken die passen bij de behoeftes en steekt iedereen er wat van op. Door de teamleden mee te laten denken organiseer je bovendien een teamdag die iedereen ziet zitten. Zo groeit de voorpret voor de teamdag én de betrokkenheid tijdens alle activiteiten.
Daarnaast zijn er misschien teamleden die al ervaring hebben met het organiseren van teamdagen en een voorkeur hebben voor bepaalde groepsactiviteiten. Dat kan een hoop werk schelen, omdat jullie dan niet meer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Laat deze mensen het voortouw nemen, waarbij nog steeds geldt dat de rest van het team ook betrokken dient te worden. Doe dit bijvoorbeeld met een poll waarin iedereen de voorkeuren kan aangeven.

Zorg dat iedereen mee kan doen

Ga op zoek naar een inspirerende locatie

Een teamdag op kantoor organiseren werkt uitstekend. Dat kan bovendien in de kosten schelen en teamleden hoeven niet te reizen. Maar hebben jullie op het eigen kantoor geen fijne ruimte voor de teamdag? Ga dan op zoek naar een inspirerende locatie. Ga vooral lekker naar buiten! Dat heeft ook zo zijn voordelen: jullie komen echt even los van de dagelijkse realiteit en dat kan de teamdag tot een nog groter succes maken.

Maak voldoende tijd vrij

Stress en een hoge werkdruk zijn funest voor een positieve teamdag. Het is niet de bedoeling dat collega’s op hete kolen zitten, omdat ze aan het einde van de middag nog afspraken hebben of een bepaald project willen afronden. Het is daarom belangrijk dat deelnemende collega’s helemaal vrij zijn. Geen projecten die aandacht vragen, geen telefoontjes die activiteiten onderbreken. Zo waarborg je dat de dag 100% in het teken staat van het team.

Combineer het nuttige met het aangename

Een perfecte teamdag combineert leren met het maken van plezier. Reserveer daarom gedurende de dag voldoende ruimte en tijd om met elkaar te kletsen, te ontspannen en te lachen. Niet alleen tijdens de activiteiten maar ook tussendoor. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een training in de ochtend, waarop een gezamenlijke lunch volgt. Vervolgens kan er een leuke en leerzame activiteit worden gedaan, waarna de dag wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel. Zo combineer je het nuttige met het aangename en is de teamdag helemaal compleet.

Vergeet de afloop niet

De afloop van de teamdag wordt door teams regelmatig overgeslagen. De teamdag komt op zijn eind en iedereen vertrekt naar huis. Je ziet dan regelmatig dat de teamdag na een paar dagen alweer grotendeels vergeten is. Dat is zonde! De kracht van herinnering en herhaling speelt hier een belangrijke rol. Deel de foto’s met elkaar. Vraag aan iedereen om het gevoel van die dag in 1 woord of zin samen te vatten. Verzamel en deel deze uitspraken in bijvoorbeeld een woordwolk.
Organiseer na een paar weken nog een bijeenkomst om te herhalen wat jullie hebben ervaren en geleerd. Je kunt ook collega’s een presentatie laten geven over hun belangrijkste inzichten tijdens de teamdag. Door met elkaar nog eens terug te komen op de onderwerpen en het goede gevoel, komt het beter terug op de werkvloer. Vervolgens kunnen jullie deze ‘herhaaldag’ ook afsluiten met een gezellige borrel.

Lees verder via de homepage over DISC Teambuilding en Outdoor Teambuilding of onze artikelen in het Blog.

We kunnen bijna van start!

Waar we beginnen

1

Discover
Samen verkennen we de zwakke en sterke kanten van je team

2

Dream
We onderzoeken met elkaar wat jullie wensen en behoeften zijn

3

Design
Vervolgens ontwikkelen we
samen de juiste teamboosters

4

Deliver
We bepalen (met alle teamleden) hoe, wat, waar en wanneer we dit organiseren

Zet je schrap...

Ready, set, go!

Ga je met ons mee naar buiten? We hebben een grote voorliefde voor het buitenleven. Hierdoor komen we op de mooiste locaties, vaak midden in de natuur. De weerselementen zijn daarbij een dynamische prikkel. Ook gezelligheid en plezier voor iedereen staan bij ons voorop. Outdoor teambuilding is altijd op maat en niveau te maken. Hierbij houden we rekening met de fysieke mogelijkheden van de doelgroep en de doelstellingen.

Veel gestelde vragen over outdoor teambuilding

Wat is het minimumaantal deelnemers aan jullie outdoor teambuilding activiteiten?
Wij bieden activiteiten aan voor groepen vanaf tien personen (kleinere groepen zijn in overleg ook mogelijk). Het maximale aantal deelnemers verschilt per activiteit. Bekijk de verschillende programma’s om erachter te komen wat het minimum en maximum in het aantal deelnemers per activiteit is. Is jouw groep kleiner 10 deelnemers? Overleg dan van tevoren met ons over de mogelijkheden.

Gaat de outdoor teambuilding ook door bij slecht weer?
In Nederland weet je nooit van tevoren wat voor weer het wordt. Uit onze ervaring weten we echter dat het weer eigenlijk zelden roet in het eten gooit. De meeste activiteiten zijn nog steeds leuk en veilig met minder goed weer. Bij een beetje regen kunnen de deelnemers schuilen onder de tentjes die wij meebrengen. Bij extreme weersomstandigheden bieden wij desnoods alternatieve activiteiten aan.

Waar kan het georganiseerd worden? 
Excel Events organiseert door heel Nederland en in de Belgische Ardennen. Onze favoriete locatie is daar gelegen bij La Roche: Hubermont Space for Development. We adviseren je graag in het zoeken en vinden van een passende locatie. Daarnaast is het meestal mogelijk om het programma te laten organiseren op een door jullie gekozen locatie.

Hoe kan ik een offerte aanvragen en boeken?

We helpen je graag bij het organiseren en boeken van een mooie teambuilding met passende groepsactiviteiten in de buitenlucht. Door jouw wensen te inventariseren en filteren, vinden we samen snel een geschikte activiteit voor jouw team. Bepaal het thema en de doelstellingen, geef aan wat jullie budget is en waar de teambuilding mag plaatsvinden. Excel Events kan de gehele organisatie van jullie teambuilding verzorgen, waardoor je er zelf geen omkijken meer naar hebt en je lekker mee kan doen.

Outdoor teambuilding = teamwork

Tijdens een outdoor teambuilding draait alles om teamwork: het is de ideale manier om de samenwerking en het functioneren van jouw team op een andere manier te verbeteren. Excel Events helpt je graag bij het samenstellen van een doeltreffend en waardevoll programma voor jou en je collega’s. Wij organiseren de leukste groepsactiviteiten in de buitenlucht voor groepen van 10 tot 100 personen. Wil je meer weten over alle mogelijkheden? Bekijk een aantal van onze meest geboekte programma’s en neem contact op om je wensen te bespreken.

Waarom outdoor activiteiten

Waarom zou je een vlot of een katapult gaan bouwen? Want wat heeft dat met ons werk te maken? Er zijn natuurlijk veel verschillen in Wat (de taak) we doen en Waarmee (de middelen) we dat doen, maar dat zorgt juist voor focus op de Hoe (het proces). 

Met elkaar leren en ontwikkelen op een ongewone maar juist krachtige manier, kan ontstaan met: fysieke opdrachten in de natuur, waarbij ook vooral de menselijke natuur wordt aangesproken, en waarin de opdrachten stimuleren tot spelen en exploreren. De wijze van samenwerken met diverse ongewone opdrachten, biedt vrijheid voor leren over het organiseren van werksystemen in teams. Met simpele uitgangspunten:

Taak, collega’s, middelen en proces

Je herkent de vier elementen waar medewerkers in hun werk dagelijks mee te maken krijgen: Wat, Wie, Waarmee & Hoe? 

Op drie aspecten (wat je taak is, met wie je die taak moet volbrengen en waarmee je dat moet doen?) is de directe invloed in zekere zin beperkt. Je kunt wel proberen andere taken, ander systemen of andere collega’s te krijgen, maar deze zaken liggen vaak grotendeels vast in veel organisaties. Bij onze actieve werkvormen tijdens de outdoor teambuilding wijken de context en de taak inhoudelijk af, zijn de middelen waarmee je moet werken anders en kunnen zelfs de mensen in sommige gevallen anderen zijn dan je directe collega’s op je werk. Wat dan interessant wordt, is de proceskant. Dit gaat over ‘het hoe’! De wijze waarop de onderlinge interactie wordt ingevuld. Hier ligt de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen. Om zaken anders of (nog) beter te doen. Dat gaat dus over gedrag. Individueel en collectief.

Interactie zichtbaar en voelbaar

Juist door ‘wat, wie en waarmee’ variabel te maken, wordt het eigen gedrag tijdens de interactie zichtbaar en voelbaar. Want de hoe-kant, gaat over de directe invloed die iedereen over zijn of haar eigen functioneren heeft. Daarom is een centrale vraag bij de nabespreking van elke opdracht vaak: Hóe zijn jullie, met de (beperkte) middelen die voorhanden waren, omgegaan met de opgedragen taak?

In de reflectie op het eigen handelen ontstaat verdieping en inzicht doordat de trainer het ‘hoe’ van de groep en het individu aan de orde stelt. Door spannende vragen te stellen wordt duidelijk waarom professionals doen zoals ze doen in de praktijk. Dan kan ook besproken worden of de huidige manier van werken naar ieders tevredenheid plaatsvindt.

Kortom, of je nu huizen bouwt, een gemeentelijke afdeling bestuurt, systemen agile inricht of met houten palen iets bouwt om je doel te bereiken tijdens een outdoor teambuilding … het maakt niet zoveel uit. Als je deelnemers maar helpt om met herkenbare actieve werkvormen verdiepend inzicht te geven in hun eigen gedrag en dat van anderen.

De leercyclus van Kolb

Eigenlijk elke vorm van ervaringsleren raakt aan de leercyclus van David Kolb. Hierin zijn de vier belangrijkste leerfases ondergebracht: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren. Om wetenschappelijke betekenis te geven aan de kracht van ervaringsleren heeft David Kolb zijn bekende leercirkel ontwikkeld. De cirkel is gekoppeld aan de vier meest voorkomende leerstijlen. Hoewel er soms wel eens wat discussie ontstaat over Kolb zijn visie op leren, helpt de leercirkel ons betekenis te geven aan de kracht van ervaringsleren.

Ervaringsleren met buitensport

De activiteit van elk onderdeel van de cyclus komt samengevat neer op:
1. Concreet ervaren/ actie (onderdompelen): het opdoen van een werkelijke ervaring met de realiteit staat hier centraal.
2. Reflecteren en observeren (verhelderen): nadenken en praten over de waargenomen werkelijkheid: wat is er gebeurd en hoe heb je dit ervaren?
3. Conceptualiseren en betekenis geven (verklaren): er wordt nagegaan in hoeverre de ervaringen en reflecties die samenhangen met deze éne handeling ook overeenkomen met bevindingen die eerder en/of elders zijn opgedaan. Wat zijn de overeenkomsten met de werksituatie?
4. Experimenteren/ demonstreren (toepassen): er wordt getoetst of de stelling (het model, de aanpak) in de realiteit standhoudt. Wat kunnen en willen we hiervan leren en meenemen naar het werk?

Bij ervaringsleren start het leren bij de concrete ervaring en dient het leerproces vervolgens alle andere fasen van de cyclus te doorlopen. Er is pas sprake van duurzaam leren als de gehele cyclus doorlopen is. De cyclus is opgebouwd rond 4 leerstijlen op twee assen; de verticale as die loopt van concreet (boven) naar abstract (beneden) en de horizontale as die loopt van actief (links) naar passief (rechts). Vanuit de twee assen van het model schetst Kolb vier verschillende leerstijlen, namelijk:

Een Doener: kiest zijn eigen aanpak in de concrete ervaring
De Beschouwer: ziet een concrete ervaring en reflecteert daarop
Een Denker: komt vanuit reflectie tot theorie/ conceptualisering
De Beslisser: pakt de essentie van een theorie en gaat daarmee actief experimenteren

Teambuilding op een natuurlijke manier

De samenwerking in je team willen verbeteren hoeft niet te betekenen dat er iets mis is met je team. “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”, is een quote die we daar vaak bij gebruiken. Thema’s bij outdoor teambuilding zijn voor elk team weer anders, denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, besluitvorming, onderlinge communicatie, gebruik van elkaars talenten, zelfsturing, leiderschap, management, et cetera.

Onze groepsactiviteiten bieden de mogelijkheid om met uiteenlopende thema’s met jouw team aan de slag te gaan. Ter voorbereiding op een outdoor teambuilding programma willen we graag je team leren kennen, horen wat er speelt en inventariseren we wat de verwachtingen zijn. Vervolgens gaan we in een dag, middag of meerdere dagen met je team aan het werk. Door actief aan de slag te gaan en regelmatig te reflecteren op de (dagelijkse) praktijk doet je team veel nieuwe ervaringen en inzichten op. Direct toepasbaar in het echte werkveld.

Appreciative Inquiry: waarderend onderzoeken

Vooral met het programma dat is gebaseerd op de filosofie en verandermethode Appreciative Inquiry, oftewel: waarderend onderzoeken. Deze aanpakt vertrekt vanuit een kernthema en helpt jullie met het ontdekken en verder ontwikkelen van jullie sterke kanten, door het volgen van de volgende fases:

De 5 basisprincipes van deze filosofie

  1. Constructionisme: Organisaties en teams zijn geen dingen maar menselijke constructies.
  2. Anticipatorisch: de beelden die we hebben van de toekomst beïnvloeden ons gedrag in het heden.
  3. Poëtisch: woorden en taal creëren werelden.
  4. Positief: waardering genereert kennis, dynamiek en betrokkenheid.
  5. Simultaniteit: bevraging en verandering zijn geen gescheiden momenten.

Boost your Purpose

Het programma Boost your Purpose is een uitbreiding en verdieping op de outdoor teambuilding. De workshop is zeer geschikt als teambooster in het stimuleren van natuurlijk leiderschap. Waar management zich richt op de dagelijkse praktijk met als consequentie dat het vaak reactief is (van verleden naar heden), daagt natuurlijk leiderschap de teamleden uit om een gezamenlijke visie voor de toekomst te ontwikkelen, met de daarbij behorende inspiratie en energie om deze visie waar te maken. Wat kunnen jullie gaan doen om jullie missie te leven en jullie doelen te behalen? Hoe, waarmee en met wie? Oftewel:

Als je wilt werken aan grotere betrokkenheid van de medewerkers bij het team en de teamuitdaging, dan is dit programma uitermate beschikt. Het zorgt voor een alerte organisatie die wendbaar en flexibel is, waar medewerkers hun ruimte voor sturing kennen en benutten. Een wendbare organisatie, waarin collega’s elkaars competenties kennen en durven aanspreken… Kortom: een organisatie met focus die energie geeft aan het realiseren van kansen in plaats van energie te versnipperen in het opsporen en bestrijden van problemen.

Dit draagt bij aan grotere klanttevredenheid, omdat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en klantgerichte acties genereren. En tevens grotere retentie van goede medewerkers, die zich erkend en gewaardeerd voelen. De juiste medewerker op de juiste plaats, omdat mensen onderling rollen kiezen vanuit hun kracht en daar voor uit mogen komen. En bereidheid tot veranderingen en innovaties doordat medewerkers bewust zijn dat werken BIJ óók werken AAN de organisatie betekent.

Contact

Of bel met ons op 06-22990349