Teamdynamiek

We gaan de teamdyanmiek onderzoeken en waarderen in relatie tot jullie kwaliteiten, drijfveren, behoeften en ambities. Ontdek jullie succesfactoren en ontwikkel acties met behulp van de vragenlijst, het werkblad en de dialoogsessies.

Met de ervaringen uit het verleden en de verlangens naar de toekomst, kunnen we de teamdynamiek in het Hier en Nu versterken.

Gebaseerd op het DURF TE DROMEN model en waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry)

> Vanaf april 2024 beschikbaar.

Verwonderen

Waar zijn jullie trots op?
Wat zijn jullie hoogtepunten?

Verbeelden

Waar zou je meer van willen hebben?
Als alles kan, waar staan jullie dan over 4 jaren?

Verankeren

Wat geeft kracht en richting aan jullie ambities? Welke symbolen staan daar voor? Welke metaforen horen daar bij?

Durf te dromen over sterke teamdynamiek

Groepsdynamica kunnen we omschrijven als de studie van hoe groepen tot stand komen, hoe ze functionéren en hoe ze tot groei en volwassenheid komen om vervolgens weer uiteen te vallen. Kijkend naar groepen, valt te zien dat ze voortdurend in verandering zijn; stemmings beelden wisselen elkaar af, thema’s komen en gaan, de mate van betrokkenheid en de gezamelijke concentratie op de taak en op elkaar kunnen sterk wisselen. De invloed die het afzonderlijk individu op deze stroom van veranderingen kan uitoefenen, lijkt soms relatief klein terwijl hij/zij zich anderzijds nauwelijks aan het groepsgebeuren kan onttrekken. In zekere zin leidt de groep een eigen leven en een opvallend kenmerk daarvan is voortdurende verandering.

Socialisatie & resocialisatie: 3 basiselementen

Inclusie proces

Wie ben ik?

Invloedsproces

Wie is de ander?

intimiteit

Wie zijn wij?

Teamdynamiek onderzoeken

In een programma van 3 tot 12 maanden kunnen er diverse interventies worden gefaciliteerd. De workshops bieden unieke interactieve ervaringen die als output kunnen worden gebruikt. Het werkblad kan zowel individueel als gezamenlijk worden gebruikt naar aanleiding van een online onderzoek en dialoogsessies. Meer lezen over Appreciative Inquiry?

Onze belofte

Een leuker en sterker TEAM

Team booster

Korte, krachtige workshops om elkaar beter te leren kennen

Leuk en leerzaam

Inhoud, energie en (inter-)actie in iedere teambuilding activiteit

Jouw locatie

Overal te organiseren en voor iedereen toegankelijk

Laten we beginnen...​

Teamdynamiek verbeteren in 4 stappen:​

1

Discover

Samen onderzoeken we de sterktes en de dynamiek van je team; wat waarderen jullie?

2

Dream

In het verbeelden van de ideale toekomst, stellen we elkaar de vraag: wat verlangen jullie?

3

Design

Dan ontwikkelen we een programma met succesfactoren voor de ontwikkeling van jullie potentieel.

4

Deliver

Dit realiseren we met workshops die verbinden en die kunnen zorgen voor positieve veranderingen.

Synergie in teams

Een team is meer dan de som der delen. Als je bij een team aan de relaties wilt werken dan vormen de opdracht en de taken de context waarbinnen er aan relaties gewerkt kan worden. Goede relaties kunnen de organisatie van taken/activiteiten optimaliseren.

Om de taak als context (bevorderend en/of belemmerend ) te bespreken zijn verschillende outdoor oefeningen een godsgeschenk. Deelnemers kunnen bij de verschillende oefeningen hoge mate van interafhankelijkheid herkennen.

Vernieuwing komt niet noodzakelijk door het ‘out of the box denken’. Leg de opdrachten van outdoor als box over de box van het reguliere werken en je creëert een taal om te benoemen en te ontwikkelen.

Discover and dream

Referenties

Een selectie van onze opdrachtgevers

Anderen zeggen over Teamdynamiek

Contact

Of bel met ons op 06-22990349