Appreciative Inquiry = Excelleren

Kreeg jij ooit de kans om op het werk te vertellen over de momenten waarop jij in je beste doen was?
Over projecten die jou en je team veel energie gaven?
De kans is klein, want de meeste trajecten vertrekken juist vanuit de problemen die zich in het verleden voordeden. Als een team of organisatie zich concentreert op wat wel werkt, groeit daaruit een positieve toekomstvisie, die door iedereen wordt gedragen.

‘Appreciative inquiry’ of ‘waarderend onderzoek’ heet deze methode. En het zorgt voor excelleren!
 
Het ontwikkelt het potentieel van een team waarin de sterke punten centraal staan. Verbindend leiderschap wordt gestimuleerd op deze manier. Want ‘managen’ richt zich op de dagelijkse praktijk met als consequentie dat het vaak reactief is: het rechtzetten en ongedaan maken van verleden in het heden. Het doet vooral een beroep op probleemoplossend denken. Leiderschap daarentegen, is het vermogen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen die medewerkers inspireert en energie geeft om deze toekomst waar te maken.
 
• Welke elementen hebben er voor gezorgd dat je staat waar je nu staat?
• Wat heeft dat mogelijk gemaakt?
• En hoe kan je het in de toekomst nog beter doen?

Dit proces wordt door Excel Events toegepast in verschillende programma’s en workshops, zoals Management Missie.
 

Het proces van waarderend onderzoeken volgt een cyclus van vier fases of activiteiten:

Met Appreciative Inquiry werk je aan:
• Grotere betrokkenheid van de medewerkers bij het team en de teamuitdaging.
• Maximale inzet en onderlinge steun.
• Creatieve ideeën die werken.
• Een alerte organisatie, waar medewerkers hun ruimte voor sturing kennen en benutten.
• Een wendbare organisatie, waarin mensen elkaars competenties kennen en durven aanspreken.

Oftewel een organisatie met focus die energie geeft aan het realiseren van kansen in plaats van energie te verliezen aan het opsporen en bestrijden van problemen. Met als gevolg:


• Grotere klanttevredenheid, omdat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en klantgerichte acties genereren.
• Grotere retentie van goede medewerkers, die zich erkend en gewaardeerd voelen.
• De juiste medewerker op de juiste plaats, omdat mensen onderling rollen kiezen vanuit hun kracht en daar voor uit mogen komen.
• Lager ziekteverzuim, omdat medewerkers hun eigen stuurruimte bepalen en gebruiken.
• Lagere faalkosten omdat processen proactief worden bijgestuurd in plaats van achteraf slechte producten of diensten te repareren of te vervangen.
• Versnelde doorlooptijd van veranderingen en innovaties doordat medewerkers bewust zijn dat werken BIJ ook werken AAN de organisatie betekent.
 
En daarnaast: toename in vertrouwen en zelfvertrouwen; grotere steun vanuit de medewerkers; het plezier van gezamenlijk naar eenzelfde resultaat werken; effectievere sturing omdat relevantie stuurinformatie door medewerkers wordt aangeleverd.

Klinkt dit als muziek in je oren?

Je leest er meer over op de website OBD (Organisational Behaviour Development) van Professor Dr.  Herman Wittockx, waarmee we samenwerken voor incompany en open programma’s. Of neem vrijblijvend contact met ons op.

Deel op Linkdin
Deel op Facebook
Deel op Twitter