Teambuilding

Samenwerking

De samenwerking in je team willen verbeteren hoeft niet te betekenen dat er iets mis is met je team. “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”, is een quote die we daar vaak bij gebruiken. Thema’s bij samenwerking en teambuilding zijn voor elk team weer anders. Denk bijvoorbeeld aan gedrag, communicatie, zelfsturing, leiderschap, input versus output management.

Samenwerking verbeteren

 • Wil jij de samenwerking binnen je team op een natuurlijke manier verbeteren?

 • Staat je team voor nieuwe uitdagingen en wil je hier samen mee aan de slag?

 • Willen jullie groeien en ontwikkelen om nog beter te worden?

Onze programma’s bieden je team de mogelijkheid om met specifieke thema’s aan de slag te gaan. Waar hebben jullie behoefte aan? We willen jullie graag beter leren kennen, horen wat er speelt en wat de verwachtingen zijn. Vervolgens gaan we in een dagdeel of dag met je team (buiten) aan het werk. Door te reflecteren op de dagelijkse praktijk doet je team veel nieuwe ervaringen en direct toepasbare inzichten in samenwerking en teambuilding op.

Samen werken

Ervaringskennis delen in dialoog

De rijkdom vanuit het verleden, met alle ervaringskennis die de teamleden in zich hebben, kan worden gedeeld om zo het beste over te houden. Er is ruimte om de dialoog aan te gaan en elkaars achtergronden beter te leren kennen. Op deze manier ga je eerst verbinden, wat de basis legt voor de verdere ontwikkeling. Er ontstaat ruimte en draagvlak voor het gezamenlijk formuleren van toekomstplannen, ambities en het realiseren van concrete uitdagingen. Dat geeft positieve energie en motiveert om als team verder te komen.
Samenwerking

Samenwerking volgens Appreciative Inquiry

De basis van deze programma’s is Appreciative Inquiry, oftewel: waarderend onderzoeken. Deze aanpak vertrekt vanuit een kernthema (wat voor jullie op dat moment belangrijk is) en helpt jullie met het ontdekken en verder ontwikkelen van jullie ambities. Het gebruikt jullie sterke kanten, kwaliteiten en ervaringskennis.
 • Zie jij je organisatie als een levend systeem?

 • Is organiseren gericht op zinvolheid eerder dan zekerheid en controle?

 • Vertellen mensen over het “waarom” van hun werk naast het wat en hoe?

 • Stuur je mensen en teams aan op hoofd, maar ook hart en ziel?

LEvend systeem

Intermenselijke processen

Kwalitatieve relaties

De basis van samenwerken

Humor en lol

Ontspannen leren en ontwikkelen

Teambuilding met Appreciative Inquiry

Leiderschap en organiseren zien wij als het sturen van intermenselijke processen om een gezamenlijk beeld (visie) op te bouwen van de toekomst en vervolgens de processen om deze visie te vertalen in werkelijkheid. Inzichten in deze processen worden ontwikkeld vanuit ervaringskennis. Door geleide opdrachten in de natuur exploreren mensen met de processen van teambuilding en Appreciative Inquiry. Lees meer in ons blog over de volgende stappen:

 • Vertrouwen: controle loslaten en zich veilig voelen in de relaties
 • Verwonderen: durven loslaten van bestaande denkpatronen
 • Verbeelden: zien wat nog niet bestaat
 • Inspireren: aanpreken van hart en ziel
 • Improviseren: een plan werkelijkheid laten worden
 • Creëren: binnen tijd en ruimtelijke kaders de verbeelde toekomt tot actie brengen

Het belang van kwalitatieve relaties bij strategische sessies en vertalen van visie naar werkelijkheid kan samengevat worden met de quote van Peter Drucker: “Culture eats strategy for breakfast”. Of anders gesteld: de kwaliteit van de relaties is de basis van organiseren. Onderdeel van deze cultuur is het hebben van een gelijk(w)aardige wijze van denken en gedeelde waarden.

Deze teksten doen wellicht voorkomen alsof het allemaal complex en ingewikkeld is. Gelukkig kunnen we zeggen: contact met de natuur en opdrachten in de natuur hebben een hoog speels karakter met veel grappige momenten en humor. Dit zijn belangrijke ingrediënten in het proces van leren en ontwikkelen.

De ontwikkelaar van deze Outdoor Methode is Herman Wittockx van OBD (Organisational Behaviour Development).

Samenwerking en teambuilding

Referenties

Een selectie van onze opdrachtgevers

Contact

Of bel met ons op 06-22990349