DISC Teambuilding

Workshops op basis van DISC model en theorie

DISC Teambuilding

Voor het ontwikkelen van teams zijn er diverse effectieve methodes op het gebied van teambuilding ontwikkeld. De krachtige combinatie van DISC en ervaringsleren zorgt voor waardevolle inzichten en groei van de teamleden. In de DISC teambuilding workshops ga je werken aan het bewust worden van houding en gedrag, van jezelf en je collega’s, in diverse situaties en interacties. 

Met DISC kan je van alles leren en ervaren in kleurrijk gedrag en effectieve communicatie. Door vanuit DISC-stijlen je te gedragen en communiceren, kan je tot betere verbinding met anderen (en jezelf!) komen. Goed communiceren begint met begrip voor de verschillen tussen mensen. 

Hoe wil je zelf behandeld worden? 

En kan je leren om anderen te behandelen, zoals zij behandeld willen worden?

Op deze pagina vind je veel informatie, handige tips en checklists. 

Inhoud van deze pagina

Excel Events laat teams excelleren!

Excel Events is een professioneel trainingsbureau voor teams. We krijgen opdrachten vanuit allerlei sectoren en branches. We richten ons zelf vooral op het MKB, het onderwijs en lokale overheid.

We hebben een passie voor het buitenleven. Of dit nou in het bos of aan het water is. We gaan graag zoveel mogelijk naar buiten met de deelnemers. Dit zorgt voor frisse lucht en een heldere geest. 

Gezelligheid en plezier
Ook gezelligheid en plezier voor iedereen staan bij ons voorop. De programma’s zijn op maat te maken. Hierbij houden we rekening met de doelgroep en de doelstellingen. Zo kunnen we werken aan leiderschap, managementvaardigheden, communicatie, vertrouwen en verbinding.

Waardevolle workshops
Excel Events streeft naar waardevolle workshops voor alle deelnemers. Vooral ook een moment waarin de deelnemers gaan stralen. Om zo te excelleren. Iets te doen wat ze nog niet eerder met elkaar deden. En om zo jezelf en de ander beter te leren kennen.

Excel Events
De complete organisatie voor een leuke en leerzame teamtraining kunnen we verzorgen. Hierbij valt te denken aan uitdagende outdoor activiteiten en leerzame sportieve workshops. Eventueel compleet met locatie, accommodatie, overnachting en catering.

Kwaliteit en originaliteit
Dit doen we in samenwerking met gelijkgestemde partners op bijpassende locaties. We onderscheiden ons met kwaliteit en originaliteit. Met programma’s die de mensen raken!

Achtergrond

Historie van het DISC-model

Bij de moderne DISC-analyse spelen de kleuren rood, geel, groen en blauw een hoofdrol. Elke kleur staat voor een specifieke gedragsvoorkeur. Deze stijlen kun je ook met de letters (DISC) weergeven: Doelgericht, Interactief, Stabiel en Conformerend. DISC is een van de populairste gedragsmodellen en de analyse is in de afgelopen 40 jaar meer dan 50 miljoen keer gebruikt. De geschiedenis gaat terug naar het begin van de twintigste eeuw. William Marston is de schepper van het model wat in de loop der tijd voortdurend in ontwikkeling is geweest. Marston was nieuwsgierig naar het gedrag van ‘normale’ mensen in specifieke situaties. Hij dacht niet in hokjes en was er absoluut niet op uit om over anderen te oordelen. Dat zie je goed terug in het DISC-model dat expliciet niet over goed of fout gaat, maar over verschillende gedragsvoorkeuren met hun eigen mogelijkheden en valkuilen.

Uitleg gedragsmodel

Wat is DISC?

Een DISC-analyse helpt om eigen en andermans gedrag beter te begrijpen. Het is een omgevingsgericht gedragsmodel dat voorkeursgedrag in kaart brengt. Verrassend veel gedragingen kunnen met DISC beter worden begrepen. Het laat zien wat ons motiveert, wat we doen, wat we denken en op welke manieren we doelen willen bereiken. Tevens vertelt het hoe we communiceren met anderen en hoe we het liefst zien hoe anderen met ons communiceren. DISC is een universeel toepasbaar model. Het kan dankzij de kleuren en de letters heel makkelijk worden onthouden en het is praktisch om mee te werken.
Belangrijk is dat DISC geen waardeoordeel in zich draagt. Er valt hier niks te winnen of verliezen. Je wordt niet beoordeeld en elke kleur heeft zijn eigen krachten en valkuilen. DISC is een methode die je helpt meer aandacht aan de juiste communicatie te besteden. Dat maakt het een veilige systematiek, die vooral gericht is op meer wederzijds begrip en een betere samenwerking.

In de DISC-analyse spelen de kleuren rood, geel, groen en blauw een hoofdrol. Deze zijn dus ook aan te geven met de 4 letters D I S C die staan voor:

We gebruiken de kleuren en de letters afwisselend. Ze geven je inzicht in gedrag, wat goed kan helpen om elkaar beter te begrijpen. Het is belangrijk om er geen karikatuur van gedragskleuren van te maken. Er zijn mensen met één duidelijke voorkeurskleur, met twee sterke voorkeurskleuren en met drie of zelfs vier voorkeurskleuren. Iedereen heeft in principe de beschikking over alle kleuren, maar in de meeste gevallen is er duidelijk voorkeursgedrag gecombineerd met een duidelijke secundaire kleur.

Met je team aan de slag

DISC Teambuilding

Teambuilding met DISC is uitermate effectief maar vooral ook erg leuk om te doen. Op een positieve manier komen de teamleden dichter tot elkaar, wat zorgt voor meer wederzijds respect en begrip. Met behulp van het DISC-model, kunnen we het gedrag vanuit de vier persoonlijkheidsstijlen te verklaren.

We gebruiken de kleuren en de letters afwisselend. Ze geven je inzicht in gedrag, wat goed kan helpen om elkaar beter te begrijpen. Het is belangrijk om er geen karikatuur van gedragskleuren van te maken. Er zijn mensen met één duidelijke voorkeurskleur, met twee sterke voorkeurskleuren en met drie of zelfs vier voorkeurskleuren. Iedereen heeft in principe de beschikking over alle kleuren, maar in de meeste gevallen is er duidelijk voorkeursgedrag gecombineerd met een duidelijke secundaire kleur.

Om de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart te brengen, is de DISC Persoonlijkheidsanalyse ontwikkeld als een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. DISC geeft inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit geeft inzicht in vier hoofdstijlen. In ieder mens komen de vier stijlen terug, meestal twee dominante, of aversie ertegen. Vaak hanteren mensen in verschillende contexten andere stijlen. Wat is de echte kleur van de kameleon?

Kleuren en combinaties

Stijlen en kleuren: D I S C

Met DISC leer je jezelf en de ander dus beter kennen aan de hand van de indeling met vier stijlen en kleuren. Welke kleuren combineren goed met elkaar en welke kleuren kunnen ‘vloeken’? 

Hier kom je spelenderwijs achter.

Typerende kenmerken voor iedere stijl zijn:

Dominant (rood): resultaatgericht, proactief, direct, besluitvaardig 


Invloed (geel): enthousiast, positief ingesteld, overtuigend, inspirerend 


Stabiliteit (groen): geduldig, bescheiden, begripvol, stabiel


Conformiteit (blauw): analytisch, perfectionistisch, nauwkeurig, vaste procedures

ROOD: is goed in leiding geven, initiatief nemen, resultaten behalen. Deze stijl is gemotiveerd door resultaten, nieuwe uitdagingen en kansen. Een D heeft moeite met herhaling, zichzelf openstellen, dezelfde werkzaamheden, diplomatiek zijn.GEEL: een persoon met deze stijl is goed in inspireren van anderen om actie te ondernemen; snel, optimistisch, creatief. Een I is gemotiveerd door openlijke erkenning en in de belangstelling staan. Met angst voor eenzaamheid en afwijzing. De gele houdt van vriendelijke sfeer, contact met anderen, humor. 

GROEN: is goed in luisteren, het brengen van harmonie in groepen, samenwerken. Is mensgericht, houdt niet van verdeeldheid, veranderingen en competitie. Is gemotiveerd door begrip en waardevolle relaties. Angst om stabiliteit en veiligheid te verliezen. Houdt van serieuze waardering, duidelijke verwachtingen en harmonie. BLAUW: kan goed organiseren, plannen, snel denken en langzaam praten. Is gemotiveerd door: goedkeuring, bevestiging, kwaliteit, logica en details. Wil geen fouten maken en kritiek krijgen; vermijdt risico’s. Is taakgericht en houdt van kwaliteit, analyseren en de juistheid der dingen. 

Theorie in actie

DISC Teambuilding met je team ervaren?

Excel Events biedt een aantal mogelijkheden hiervoor. In een combinatie van theorie en actie kunnen jullie kennis maken met dit model en het ervaren middels diverse oefeningen. De boksworkshop Sparren met DISC kan bijvoorbeeld worden georganiseerd om een goede start met een team. Het is te organiseren in een 1,5 uur tot een dagdeel. 

Dit is uit te breiden met een uitgebreide DISC-rapport voor iedere deelnemer.

Met outdoor activiteiten kan DISC ook voor teambuilding en teamontwikkeling zorgen. DISC outdoor biedt diverse samenwerkingsopdrachten volgens de Outdoor Methode.

Wat is je voorkeursstijl?

DISC vragenlijst & rapport

De DISC vragenlijst met uiteenlopende stellingen, maakt gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar. Welk gedrag wordt bloot gelegd door het beantwoorden van de vragen:

Discussie en diepgang in relaties

Boksworkshop Sparren met de DISC

Deze DISC-workshop gebruikt werkvormen als boksen om te sparren met elkaar. Hiermee wordt een gesprek (‘discussie’) op gang gebracht. Dit geeft direct inzicht in de kwaliteiten, valkuilen, dynamiek en groeimogelijkheden van de deelnemers. Hierdoor ontstaat er meer wederzijds begrip en diepgang in de relatie. Door het gedrag tijdens het boksen of schermen te koppelen aan werksituaties, wordt de transfer gemaakt. Met reflectie op het handelen, kan iedere deelnemer voor zichzelf waardevolle ontwikkelpunten meenemen.

De methode met

DISC outdoor activiteiten

Buiten aan de slag met samenwerkingsopdrachten volgens de Outdoor Methode. We gebruiken deze werkvormen tijdens outdoor teambuilding. Deze aanpak is zeer geschikt om te leren over samenwerking, natuurlijk leiderschap en het organisch organiseren van werksystemen.
De methode bestaat uit fysieke opdrachten in de natuur. De deelnemers voeren deze uit onder begeleiding van een instructeur. Waarna ze worden gekoppeld aan nabesprekingen. Die wisselwerking vindt plaats in een informele, veilige context die door de groep zelf gegenereerd wordt. Natuurlijk onder begeleiding van de trainer van Excel Events. Lees hier verder over DISC Outdoor Activiteiten

Avontuurlijke opdrachten en leersessies

De buitenopdrachten zijn aangepast aan de doelstellingen van de groep en hun fysieke mogelijkheden. Om het leren te stimuleren wordt elke opdracht als een voorstel gebracht. Het is aan de groepsleden om de relevantie van de oefening te bespreken en te beslissen of de opdracht aanvaard wordt of niet. Eens de opdracht is aanvaard, heeft de groep ook de verantwoordelijkheid deze tot een goed einde te brengen. Tijdens de leersessies wordt gezamenlijk gereflecteerd over zowel de buitenactiviteiten, de reflectie zelf en tot slot de ‘echte’ werksituatie.

Kenmerken van de outdoor activiteiten

Een eigenschap van het werken aan opdrachten in de natuur is dat ook de menselijke natuur wordt aangesproken. Zo stimuleren de opdrachten vaak tot spelen. Dit spelen maakt dat exploreren en leren in het algemeen natuurlijker verloopt.

Bij het samenwerken in de opdrachten is men bewuster van niet alleen het denken, handelen en voelen. Maar ook van de waarden, wensen, passies, verlangens en angsten van de individuele deelnemers. De dynamiek met haar positieve als negatieve kenmerken, worden op uitgesproken wijze zichtbaar in fysieke opdrachten.

Feedback & reflectie als stimulans

De outdoor methode kan gezien worden als een microkosmos. Het werkt als een metafoor, waar op een eenvoudige en toch complexe wijze, processen spelen die gelijkaardig zijn aan die binnen een organisatie spelen. Wanneer men deze herkent, kan begrip ontstaan en verandering optreden. Een kwaliteit van het fysiek tot stand brengen van wat men gezamenlijk onderneemt, is de directe feedback via de oefening en van elkaar. Deze feedback gaat over de wijze van hun samenwerken en over de denkmodellen die men hanteert.

De directe feedback vanuit toch wel ongewone opdrachten, stimuleren tot het loslaten van het rationele denken over organiseren. Verder nog dan het loslaten van oude rationele patronen betreft het transcenderen waarbij de rationele modellen onderdeel worden van een ruimer denken.

Een belangrijk element is de persoon en de rol van de trainer en eveneens de modellen die hij of zij hanteert in organiseren, leren en ontwikkelen. Voor het vinden van de juiste trainer die het beste past bij die specifieke groep, is een goede voorbereiding en kennismaking belangrijk.

Praktische informatie

De programma’s zijn zo ontwikkeld dat iedereen mee kan doen, van jong tot oud. Er zijn geen specifieke eisen aan de fitheid van de deelnemers. We adviseren de deelnemers meestal sportieve vrijetijdskleding (in laagjes zodat je wat kunt uittrekken als het warm wordt), stevige schoenen (en een regenjas). We houden uiteraard zoveel mogelijk rekening met ieders persoonlijke wensen. Graag komen we in contact voor een echte kennismaking en het bespreken van de mogelijkheden op basis van jullie wensen, doelstellingen en verwachtingen. 

groei en ontwikkeling van teams

DISC Teamcoaching als toverbalmanager

De workshop DISC Teamcoaching bestaat uit persoonlijke rapporten die gekoppeld worden aan de samenstelling van het team. Men gaat als hiermee spelen en oefenen, elkaar coachen en reflecteren, om zo het inzicht in de dagelijkse praktijk te krijgen. Net als een toverbal die van kleur verandert, gaan de deelnemers ervaren wat het aanpassen van gedrag voor effect kan hebben. Het DISC teamwiel biedt daarbij extra verdieping op de onderlinge relaties, de stijlen en het diverse gedrag van de teamleden tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Deze methode maakt gedrags- en communicatiepatronen in de praktijk zichtbaar. DISC laat de deelnemers beter kennis met zichzelf en elkaar maken. 

Op een energieke manier komt het diepere inzicht door het gebruik van dit psychologische model. Hierdoor kan open communicatie plaatsvinden.

DISC Teamcoaching teamwiel

Excelleren en motiveren

Drijfveren en DISC Teambuilding

Drijfveren zeggen iets over jouw motivatie, houding, voorkeur en waarden. Het is datgene wat jou beweegt om iets te doen of die keuze te maken. Het is wat jou en jullie werkelijk beweegt. Er zijn drie drijfveren die vanuit ‘voelen’ herkenbaar zijn. Dat zijn de Esthetische, de Individualistische en de Sociale drijfveren. De vier andere drijfveren zijn herkenbaar vanuit ‘denken’. Dat zijn de Zakelijke, Politieke, Ideële en Intellectuele drijfveren. Onderstaande globale kenmerken zijn in het algemeen van toepassing bij hoge scores in dat domein (en kunnen per persoon verschillen):

Esthetisch

Individualistische drijfveren

Sociale drijfveren

Wat drijft jou nou eigenlijk? En je teamleden? Wat zit er onder de waterspiegel? Dat is eigenlijk wat we denken en wat we willen. Oftewel onze normen, waarden, overtuigingen en persoonlijke drijfveren op basis van ons karakter. Boven de waterspiegel is het zichtbare gedrag, het doen en gebruiken van onze kennis en vaardigheden. Met behulp van de drijfverenanalyse kan een grafiek worden opgesteld die inzicht biedt in alles wat je energie geeft of stress oplevert in relatie tot je werk, collega’s of in je privéleven. 

Deze DISC teambuilding biedt heldere inzichten om stappen te kunnen zetten in het versterken van het team. 

Zakelijke drijfveren

Politieke drijfveren

Ideële drijfveren

Intellectuele drijfveren

Het is interessant en waardevol om de verschillende kleuren boven water te halen. Wellicht zijn sommige kleuren beter verborgen dan de andere. Waarom werkt iemand iedere dag zo hard? Of krijgt iemand een kick van positieve feedback? Als je andere mensen wilt helpen betere inzichten hierin te krijgen dan is het zeker interessant om dit te benaderen vanuit deze verborgen waarden, oftewel drijfveren.

Teams ontwikkelen en helpen Excelleren

Lencioni meets DISC Teambuilding

Teams moeten in alle omstandigheden goed draaien, maar de praktijk wijst uit dat teams ook heel slecht kunnen functioneren. Zo kunnen ze een negatieve invloed hebben op zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel. Dit is vaak het gevolg van overmatige procedures, beleid, planning & control. Of doordat organisaties zelfsturende teams oprichten en de teamleden vervolgens aan hun lot overlaten. Hierdoor is de kans op het ontstaan van disfunctioneren, burn-outs, stress en verzuim groter. In veel gevallen moet je teamleden dus meer ondersteuning bieden in de samenwerking. Dit vraagt om leiderschap, maar niet alleen van de officiële teamleider.

Excelleren op basis van 5 kenmerken

De vraag naar manieren om teams binnen professionele organisaties autonoom succesvol te laten functioneren, te laten excelleren, neemt enorm toe. 

Er zijn vijf redenen waarom een team niet functioneert wat ten koste gaat van de productiviteit en het werkplezier:

Gebaseerd op de piramide van Lencioni

DISC Teambuilding met Lencioni

Op basis van het boek ‘De 5 frustraties van Teamwork’.

Met de volgende 5 stappen kan je samen de leiding nemen en actief invloed uitoefenen op jullie teamdynamiek:

Stap 1
Om te bouwen aan vertrouwen: geef het goede voorbeeld, wees eerlijk en oprecht. Door directe communicatie en pro-actief handelen kan je het onderlinge vertrouwen en respect vergroten.

Stap 2
Geef feedback aan je collega’s: door het aangaan van constructieve conflicten ontwikkel je elkaars vaardigheden en vergroot je het zelfvertrouwen. Hierdoor ontstaat ruimte om te leren en te groeien.

Stap 3
Voor het vergroten van de betrokkenheid: verbind met heldere doelen en evalueer regelmatig. Met commitment aan de gestelde doelen en afspraken wordt de doelgerichtheid sterker.

Stap 4
Inspireer met visie en authenticiteit voor betekenisvol werk. Met verbinding en commitment aan het team, de organisatie en het merk neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid.

Stap 5
Geef elkaar vrijheid en eindverantwoordelijkheid met basisbevoegdheden, evalueer als gelijken en waardeer elkaar; om tot een WINNEND TEAM te behoren. Het resultaat is dan ook eigenaarschap, bevlogenheid en klinkende resultaten.

DISC Teambuilding: met workshops die werken!

Teambuilding is het uitvoeren van gerichte interventies met als doel het functioneren van de groep te verbeteren. Het gaat dan om de wijze waarop taken uitgevoerd worden en het verbeteren van interpersoonlijke en probleemoplossende vaardigheden. Het maakt van een groep individuen een complementair team, waarin de verschillende teamleden hun talenten kunnen ontplooien. Zo kan iedereen samen een waardevolle bijdrage leveren aan het resultaat en ontstaat er synergie.

Competentie management met DISC Teamcoaching

Het gedrag van de teamleden en hoe ze samenwerken, kan worden gestuurd met competentiemanagement. Voor een sterk team is een diversiteit aan teamleden nodig. Hiervoor is werving en selectie in het aannameproces bepalend, want sommige competenties laten zich niet echt verder ontwikkelen (iemand die weinig sensitief is of niet al te ondernemend in persoonlijke aanleg, zal dat ook niet zo makkelijk worden). De ontwikkelbaarheid van competenties als samenwerken is beter. Voor de ontwikkeling van de medewerkers en het team, is een bepaalde focus op specifieke competenties belangrijk. Niet alles kan in één keer en het is natuurlijk een continu proces.

Performance management met DISC Teambuilding

Performance management kijkt naar de resultaten, wat een team presteert, de output. De valkuil van de manager is vaak de focus op de input. Terwijl hij of zij alleen de criteria van de output zou moeten bepalen en de operationalisering zou moeten overlaten aan de professionals. Met duidelijke resultaatgebieden en uitdagende doelstellingen (als prestatie-indicatoren) haalt de manager het maximale uit zijn team.

Aan de slag met DISC voor teambuilding en teamcoaching!

Met gerichte interventies op verschillende aspecten van het team, kan het functioneren worden verbeterd en het team zich verder ontwikkelen. Dit doen we met actieve programma’s gebaseerd op DISC Teambuilding. 

Neem contact met ons op voor een verdere kennismaking. We zijn benieuwd waarmee we je team verder kunnen helpen! Voor meer informatie over DISC kan je ook de website van DISC Factor bekijken. Hier hebben we zelf onze trainingen gehad.

Lees verder via de homepage over een Teamdag met Excel Events, Outdoor Teambuilding of onze artikelen in het blog.

Contact

Of bel met ons op 06-22990349