Outdoor Methode

In deze blog leggen we graag een aantal kenmerken uit van de Outdoor Methode. We gebruiken deze tijdens teambuilding voor opdrachtgevers, zoals het programma Management Missie. Hiermee verklaren we waarom deze aanpak geschikt is om te leren over samenwerking, natuurlijk leiderschap en het organisch organiseren van werksystemen.

Deze methode bestaat uit fysieke opdrachten in de natuur. De deelnemers voeren deze uit onder begeleiding van een instructeur. Waarna ze worde gekoppeld aan nabesprekingen. Die wisselwerking vindt plaats in een huishoudelijke context die door de groep zelf georganiseerd wordt.

1. Buitenopdrachten, huishouding en leersessies

Meestal bestaat een programma uit een meerdaags verblijf in een eigen accommodatie. De locatie is vaak wat afgelegen (zodat er weinig afleiding is) maar hoeft niet minder luxe te zijn. De groep is verantwoordelijk voor de huishouding, het samenleven met eten, eventueel zelf koken, drinken en slapen. Deze huishouding wordt dus gezamenlijk georganiseerd en gestuurd. Ze vormen eveneens de context voor de buitenopdrachten en de leersessies.

De buitenopdrachten zijn aangepast aan de doelstellingen van de groep en hun fysieke mogelijkheden. Om het leren te stimuleren wordt elke opdracht als een voorstel gebracht. Het is aan de groepsleden om de relevantie van de oefening te bespreken en te beslissen of de opdracht aanvaard wordt of niet. Eens de opdracht is aanvaard, heeft de groep ook de verantwoordelijkheid ze tot een goed einde te brengen. Tijdens de leersessies wordt gezamenlijk gereflecteerd over zowel de buitenactiviteiten, de huishouding, de groepssessies zelf en tot slot de ‘echte’ werksituatie.

2. Kenmerken van de outdoor activiteiten

Een eigenschap van het werken aan opdrachten in de natuur is dat ook de menselijke natuur wordt aangesproken. Zo stimuleren de opdrachten vaak tot spelen. Dit spelen maakt dat exploreren en leren in het algemeen natuurlijker verloopt.

Bij het samenwerken in de opdrachten is men bewuster van niet alleen zijn denken, handelen en voelen. Maar ook van zijn of haar waarden, wensen, passies, verlangens en angsten. De dynamiek met haar kenmerken, zowel positieve als negatieve, worden op uitgesproken wijze zichtbaar in fysieke opdrachten.

3. Feedback & reflectie als stimulans

De outdoor methode kan gezien worden als een microkosmos. Het werkt als een metafoor, waar op een eenvoudige en toch complexe wijze, processen spelen die gelijkaardig zijn aan die binnen een organisatie spelen. Wanneer men deze herkent, kan begrip ontstaan en verandering optreden.

Een kwaliteit van het fysiek tot stand brengen van wat men gezamenlijk onderneemt, is de directe feedback via de oefening en van elkaar. Deze feedback gaat over de wijze van hun samenwerken en over de denkmodellen die men hanteert.

De directe feedback vanuit toch wel ongewone opdrachten, stimuleren tot het loslaten van het rationele denken over organiseren. Verder nog dan het loslaten van oude rationele patronen betreft het transcenderen waarbij de rationele modellen onderdeel worden van een ruimer denken.

Een belangrijk element dat we nog vermelden, is de persoon en de rol van de trainer en eveneens de modellen die hij of zij hanteert in organiseren, leren en ontwikkelen. Voor het vinden van de juiste trainer die het beste past bij die specifieke groep, is een goede voorbereiding en kennismaking belangrijk.

Deel op Linkdin
Deel op Facebook
Deel op Twitter