Teamwork volgens de piramide van Lencioni

HOE ZORG JE ERVOOR DAT HET SAMENWERKEN LEUK BLIJFT?

De afgelopen jaren hebben we fantastische aanpassingen en prestaties gezien van teams in moeilijke omstandigheden. Ondanks bezuinigingen op training en ontwikkeling van medewerkers. Terwijl we nog steeds in een staat van recessie zijn, vragen we meer en meer van onze teams aan het front. Moeten we ze dan juist niet nu extra begeleiden en steunen in deze uitdagende tijden? Of wordt de slag vanzelf gewonnen?

De kracht van een gezond team zit voornamelijk in de vaardigheid van teamleden om vertrouwen op te bouwen, met elkaar respectvolle conflicten te kunnen hebben, betrokkenheid bij het team te voelen, elkaar aansprakelijk te durven stellen en resultaatgericht te kunnen werken.
 
Een gebrek aan interactie en verbinding, kan grote gevolgen hebben voor het werksysteem. Synergie is tegenwoordig eigenlijk een utopie. Maar wanneer komen we daarachter? We vertrouwen op successen uit het verleden, maar hoe bieden die garantie voor de toekomst?
 

Het is goed om te weten waarom een team zwak is, minder produceert en minder plezier heeft:
· Afwezigheid van vertrouwen
· Angst voor conflict
· Gebrek aan betrokkenheid
· Vermijden van verantwoording
· Weinig aandacht voor resultaten
 
Gezonde, sterke en effectieve teams hebben een cultuur van vertrouwen, respectvolle conflicten, teambetrokkenheid, aansprakelijkheid en resultaatgerichtheid.

Volgens Lencioni wordt de term TEAM (Together Each Achieves More..?) veel te makkelijk gebruikt en zijn er maar weinig groepen mensen die aan de definitie van een team voldoen. Hij maakt de vergelijking met het huwelijk: ‘Hoe graag we ook willen samenwerken, een team worden en blijven vereist toewijding en discipline. Het is net als een goed huwelijk. Het gaat niet vanzelf. Je bent nooit klaar met eraan werken’.


Piramide van Lencioni

Daarom vertellen we graag meer over de piramide van Lencioni. Deze vormt de basis van het teamcoaching programma van Excel Events.

Vijf lagen gebouwd op elkaar

De piramide van Lencioni is opgedeeld in vijf lagen. Kenmerkend voor een piramide is dat eerst alle onderliggende lagen voldoende gesteund moeten worden voordat er omhoog gebouwd kan worden. De onderste laag van de piramide is het grootst en is dus ook het belangrijkst. Je kunt je bij alle lagen afvragen, in hoeverre nog wordt voldaan aan deze kenmerken in de huidige situatie van thuis werken en videobellen.
 

 1. Onderling vertrouwen
  De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt, zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker. Opbouwende feedback durven geven en kunnen ontvangen is essentieel in het opbouwen van vertrouwen.
   
 2. Constructieve conflicten
  Aangezien elk persoon verschillend is van de ander, komen conflicten in teams geregeld voor. Deze zorgen voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken. Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. Teams die conflicten aangaan, vergaderen levendig en actief, op zoek naar een oplossing voor het echte probleem. Het vertrouwen uit het fundament van de piramide heeft hier zeker invloed op. Wanneer een teamlid zich kan uitspreken, blijft er geen frustratie over en gaat het conflict geen eigen leven leiden.
   
 3. Betrokken teamleden
  Wanneer teamleden betrokken zijn, schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. Ondanks dat er samenhorigheid in het team kan zijn, betekent dit niet dat iedereen het op elk aspect met elkaar eens is. Een team waarin eenheid heerst, neemt keuzes zonder te twijfelen, voor- en tegenargumenten zijn immers al gehoord. Wanneer in een groep de leden niet betrokken zijn met elkaar en de werkzaamheden, heerst vaagheid. Vaak is dan niet duidelijk welke koers gevaren wordt en worden meningen minder vaak gedeeld.
   
 4. Verantwoordelijkheid
  Verantwoordelijkheid is het een na hoogste niveau. Ondanks dat dit een eigenschap is die vaak individueel aan iemand gegeven wordt, heeft het team wel degelijk een verantwoordelijkheid als geheel. In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Het negeren van verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat onderling verschillende opvattingen worden gedaan over de vereiste kwaliteit van resultaten. Ook is op dit niveau van de piramide de relatie met het tweede niveau aanwezig. Zolang niet alles uitgesproken wordt blijft de frustratie aanwezig.
   
 5. Resultaten
  Het hoogste niveau van de piramide bestaat uit resultaten. Lencioni geeft aan dat een belangrijke frustratie de neiging van de teamleden is om zich meer te richten op iets anders dan de doelstellingen. Focus en vastberadenheid zijn noodzakelijk om tot goed resultaat te komen. Een gefocust team geniet van succes en minimaliseert individualistisch gedrag. De leider van het team heeft hier een belangrijke rol in.
   
  Samenvattend
  Het werken in een team kan veel voordelen met zich meebrengen. Toch zijn er echter ook uitdagingen die bespreekbaar gemaakt moeten worden. Lencioni benadrukt dat een team gebouwd is op vertrouwen, maar dat openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en de focus op resultaten niet mogen ontbreken. Het verbeteren van de effectiviteit van een team is niet gemakkelijk, maar werpt op de lange termijn waardevolle vruchten af.
Deel op Linkdin
Deel op Facebook
Deel op Twitter