Angelique is gespecialiseerd in het DISC gedragsmodel en boksen als werkvorm voor teams. Ze is 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs, eerst als onderwijzeres en sinds 7 jaren als intern begeleider. Dit combineert ze met het organiseren van sportieve activiteiten.

 

Onderwijs, evenementen en sport

Verschillende werelden kwamen samen toen ze de DISC leerde kennen. Eerst in theorie en vervolgens in de praktijk in combinatie met boksen. Nu helpt ze teams het beste uit zichzelf te halen. Met boksen komt de ware aard van de teamleden tot uitdrukking. In een duel met een ander ontstaat er bijzondere communicatie. Met behulp van de DISC komt het diepere inzicht om op te reflecteren. Haar werkwijze is gebaseerd op de 3 pijlers: inhoud, energie en interactie.

  • Inhoud: door gebruik te maken van DISC
  • Energie: door met elkaar laten boksen
  • Interactie: mensen met elkaar in contact brengen

Angelique is een gecertificeerde DISC trainer met ervaring in verschillende branches en vakgebieden.