DISC Teamcoaching teamwiel

Teamcoaching

Communicatie is de grootste succes- of faalfactor in samenwerking. De workshop Teamcoaching is er volledig op gericht de onderlinge communicatie te verbeteren. Omdat we gaan onderzoeken hoe communicatie werkt, uit welke niveaus het bestaat en wat er onderweg allemaal mis kan gaan. De teamleden leren op motiverende wijze met elkaar te communiceren. En zo elkaar beter te begrijpen om effectiever te worden in de onderlinge communicatie.

Teamcoaching met DISC

De deelnemers krijgen aan het begin van de workshop een DISC-gedragsstijlen rapportage (op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst). Hieruit komt naar voren wat hun dominerende gedragsstijl is en op welke wijze dit zich uit in de stijl van communiceren. 

Aan het einde van de workshop hebben de teamleden zicht gekregen op de stijl van communiceren van collega’s en van zichzelf. Ook kunnen ze bewust kiezen voor een stijl van communiceren. En passen ze stijlflexibiliteit toe ten aanzien van andere gedragsstijlen. 

We sluiten de dag af met goede voornemens: wat gaat er na de training veranderen in de communicatie van zowel de teamleden als van het team als collectief? De voornemens zetten we om in afspraken en doelen, omdat we zo het resultaat van de training kunnen borgen.

Samenstelling

Welke stijlen zitten er in je team?

Teamdynamiek

Versterken of verzwakken de stijlen?

begrip en flexibiliteit

Hoe wil de ander behandeld worden?

DISC teamcoach

DISC Teamcoaching wordt begeleid door de gecertificeerde DISC trainer van Excel Events.

Een onderdeel is het DISC rapport: dit is een zeer uitgebreide persoonlijke rapportage over je voorkeurstijlen op basis van een online vragenlijst. Het kan worden gebruikt om alle teamleden te positioneren in het team wiel.
De DISC analyse is gebaseerd op een beproefde vragenlijst en genereert een uitgebreide persoonlijke rapportage. Hiermee krijgen jullie meer inzicht in jezelf, elkaar en de teamdynamiek. Je kunt het zien als een soort leiderschapskompas dat aangeeft wie waar wanneer ‘het beste uit de verf komt’. En als de kleuren veranderen in verschillende situaties, dan leren jullie deze toverbal herkennen.

Lencioni & DISC

DISC Teamcoaching kan worden uitgebreid met de theorie en het model over Teamwork van Patrick Lencioni.

De kracht van een gezond team zit voornamelijk in de vaardigheid van teamleden om vertrouwen op te bouwen, met elkaar respectvolle conflicten te kunnen hebben, betrokkenheid bij het team te voelen, elkaar aansprakelijk te durven stellen en resultaatgericht te kunnen werken. 

Lees hierover ook meer in ons blog.

DISC trainer

Wat anderen zeggen

Contact

Of bel met ons op 06-22990349