Onze workshops: activiteiten als leermiddel

Met activiteiten op het gebied van waarden en gedrag, communicatie en samenwerking, kan het team worden geactiveerd. Met leuke, leerzame en doeltreffende workshops ervaren de deelnemers elkaar op een intensieve manier. 

Concreet kunnen bijvoorbeeld de volgende groepsactiviteiten een onderdeel worden van het programma:

  • Waarden en waarderen, workshop Purpose Discovery en voer de dialoog over drijfveren en kernwaarden
  • Vertrouwen bouwen met teamwork volgens de Outdoor Methode door groepsactiviteiten in de natuur

Met deze activiteiten kan worden gewerkt aan het gedrag, versterking van het vertrouwen, verbeteren van de communicatie, bouwen aan saamhorigheid en het ontwikkelen van gedeelde ambities.

Performance, Pleasure & Purpose

Deze activiteiten vormen samen het programma op basis van het PPP-model. Ze kunnen als interventie worden ingezet om gedurende een periode van 6 tot 12 maanden te werken aan meer plezier op het werk, betere prestaties en grotere zingeving, oftewel purpose. Dit draagt bij aan meer betrokkenheid, effectievere samenwerking, minder verloop en verzuim. Dit kan worden gemeten aan het begin en einde van het traject.De boksworkshop maakt onderdeel uit van het Young Professional programma van Ordina, waar de DISC in een 2-daagse training wordt gebruikt. Ook is de DISC & Boksworkshop een onderdeel van de Ordina Academy, voor zowel interne als externe doelgroepen.

 

 

 

 

De boksworkshop wordt door EVM19 vaak aangeboden aan bedrijfsgroepen in het kader van teambuilding en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Bijvoorbeeld als start van het programma, zodat de deelnemers zichzelf en de ander weer wat beter hebben leren kennen.