Door DISC(ussie) en dialoog meer diepgang in relaties

Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen, terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

Waarom je doet wat je doet
Om de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart te brengen, is de DISC Persoonlijkheidsanalyse ontwikkeld als een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. DISC geeft inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in inzicht in vier hoofdstijlen, de manier waarop een persoon:

  • D         omgaat met problemen en uitdagingen.
  • I          anderen beweegt en overhaalt tot een eigen standpunt.
  • S          omgaat met veranderingen in de omgeving.
  • C         omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens komen de vier stijlen terug, of aversie ertegen. Vaak hanteren mensen in verschillende contexten verschillende stijlen.

4 stijlen & kleuren: D I S C

Met DISC leer je jezelf en de ander dus beter kennen aan de hand van de indeling met vier stijlen en kleuren. Typerende kenmerken voor iedere stijl zijn:

D:        daadkrachtig, direct, dominerend (D: rood)

I:          interactief, inspirerend, invloedrijk (I: geel)

S:         stabiel, sociaal, supportgevend (S: groen)

C:         correct, calculerend, consciëntieus (C: blauw)

DISC geeft inzicht in wat ons motiveert, aan welke omgeving we de voorkeur geven en hoe we communiceren met anderen. Of hoe wij het liefste hebben dat anderen met ons communiceren. De DISC methode past bij teambuilding wanneer de focus ligt op gedrag in het dagelijks werk of projecten.

  • Wie gaat wat doen in welke fase?
  • Wat zijn ieders sterke kanten en unieke eigenschappen?
  • Hoe bouw je een high performance team?

Workshop

De workshop Sparren met de DISC kan als teambuilding worden georganiseerd om een vliegende start met je team te maken. Het is te organiseren in een 1 of 2 dagdelen, optioneel inclusief een uitgebreide DISC-rapport voor iedere deelnemer.

DISC vragenlijst & rapport

De DISC vragenlijst maakt gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar. Welk gedrag wordt bloot gelegd door het beantwoorden van de vragen?

– Ben je taak- of meer mensgericht?

– Ben je snel of juist rustig?

– Introvert of extravert?

Coaching & reflectie

De workshop bestaat uit theorie die gekoppeld wordt aan de praktijk van de deelnemers. Men gaat hiermee coachen en reflecteren, om zo de transfer naar de dagelijkse werkelijkheid te maken.

DISC in de praktijk

Deze methode maakt gedrags- en communicatiepatronen in de praktijk zichtbaar. DISC laat de deelnemers echt kennis met zichzelf en elkaar maken. Op een energieke manier komt het diepere inzicht door het gebruik van dit psychologische model. Hierdoor kan open communicatie plaatsvinden.

Sparren met de DISC: discussie en diepgang in relaties

De workshop gebruikt werkvormen als boksen en schermen om te sparren met elkaar. Hiermee wordt een ‘discussie’ op gang gebracht. Dit geeft direct inzicht in de kwaliteiten, valkuilen, dynamiek en groeimogelijkheden van de deelnemers. Hierdoor ontstaat er meer wederzijds begrip en diepgang in de relatie. Door het gedrag tijdens het boksen of schermen te koppelen aan werksituaties, wordt de transfer gemaakt. Met reflectie op het handelen, kan iedere deelnemer voor zichzelf waardevolle ontwikkelpunten meenemen.

Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter

Boek intake