DISC(ussie) en dialoog

Hoe gaan we om met de Coronamaatregelen? De een wil er zo snel mogelijk vanaf, de ander wil een nog langere lockdown. Is er nog wel een dialoog mogelijk, met ruimte voor ieders standpunten en gevoelens? Discussie is er genoeg, echter wel vanuit zeer uiteenlopende kampen van volgers tot zogenaamde ‘wappies’, die voor een schijnbare leegte in het midden zorgt. Misschien met wat meer begrip voor elkaar, dat het beter wordt. Met behulp van het DISC-model, proberen we het gedrag vanuit 4 persoonlijkheidsstijlen te verklaren.

Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen, terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

Om de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart te brengen, is de DISC Persoonlijkheidsanalyse ontwikkeld als een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. DISC geeft inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit geeft inzicht in vier hoofdstijlen. In ieder mens komen de vier stijlen terug, meestal twee dominante, of aversie ertegen. Vaak hanteren mensen in verschillende contexten andere stijlen.

4 stijlen & kleuren: D I S C

Met DISC leer je jezelf en de ander dus beter kennen aan de hand van de indeling met vier stijlen en kleuren. Typerende kenmerken voor iedere stijl zijn:

D:        daadkrachtig, direct, dominerend (D: ROOD)
I:          interactief, inspirerend, invloedrijk (I: GEEL)
S:         stabiel, sociaal, supportgevend (S: GROEN)
C:         correct, calculerend, consci├źntieus (C: BLAUW)

DISC geeft inzicht in wat ons motiveert, aan welke omgeving we de voorkeur geven en hoe we communiceren met anderen. Of hoe wij het liefste hebben dat anderen met ons communiceren.

DISC, Corona en de maatregelen
Hoe gaan de 4 stijlen om met de Coronamaatregelen van de overheid? Hieronder een beknopte typering per stijl:

ROOD: heeft moeite met beslissingen van anderen, wil de controle behouden, wil graag zelf de problemen oplossen. Werkt doelgericht en snel, zal last hebben van de duur van de lockdown. Heeft behoefte aan: uitdaging en plannen maken om zelf de situatie te kunnen verbeteren.

GEEL: gaat normaal gesproken goed om met veranderingen; mist door thuiswerken interactie en gezelligheid, voelt daardoor eenzaamheid en afwijzing. Heeft behoefte aan: structuur in de chaos, vaak video bellen met verschillende collega’s, waardering. Zal maatregelen willen onderhandelen om tot overeenstemming te komen.

GROEN: is mensgericht, houdt niet van verdeeldheid, instabiliteit en veranderingen, dit levert stress op en maakt ze introvert of apathisch. Heeft behoefte aan: harmonie, routine en stabiliteit, duidelijkheid over hoe de situatie geregeld moet worden, perspectief. Hoe gaan de maatregelen de crisis oplossen? ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’ is op hun lijf geschreven.

BLAUW: wil begrijpen waarom de maatregelen nodig zijn; wil geen fouten maken en kritiek krijgen; vermijdt risico’s. Is taakgericht en kan nu prettig ijverig, ongestoord thuis doorwerken. Heeft behoefte aan: informatie, feiten en het effect van de maatregelen.

Wil je ook aan de slag met DISC?

De workshop Sparren met de DISC kan met teams worden georganiseerd om een goede herstart (na de lockdowns) te maken. Het is te organiseren in een 1 of 2 dagdelen, optioneel inclusief een uitgebreide DISC-rapport voor iedere deelnemer. DISC versterkt de samenwerking wanneer de focus ligt op gedrag in het dagelijks werk of projecten.

  • Wat zijn ieders sterke kanten en unieke eigenschappen?
  • Wie gaat wat doen in welke fase?
  • Hoe bouw je een high performance team?

DISC vragenlijst & rapport

De DISC vragenlijst maakt gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar. Welk gedrag wordt bloot gelegd door het beantwoorden van de vragen? Ben je taak- of meer mensgericht? Ben je snel of juist rustig? Introvert of extravert?

Coaching & reflectie

De workshop bestaat uit theorie die gekoppeld wordt aan de praktijk van de deelnemers. Men gaat hiermee coachen en reflecteren, om zo de transfer naar de dagelijkse werkelijkheid te maken.

DISC in de praktijk

Deze methode maakt gedrags- en communicatiepatronen in de praktijk zichtbaar. DISC laat de deelnemers beter kennis met zichzelf en elkaar maken. Op een energieke manier komt het diepere inzicht door het gebruik van dit psychologische model. Hierdoor kan open communicatie plaatsvinden.

Sparren met de DISC: discussie en diepgang in relaties

De workshop gebruikt werkvormen als boksen en schermen om te sparren met elkaar. Hiermee wordt een ‘discussie’ op gang gebracht. Dit geeft direct inzicht in de kwaliteiten, valkuilen, dynamiek en groeimogelijkheden van de deelnemers. Hierdoor ontstaat er meer wederzijds begrip en diepgang in de relatie. Door het gedrag tijdens het boksen of schermen te koppelen aan werksituaties, wordt de transfer gemaakt. Met reflectie op het handelen, kan iedere deelnemer voor zichzelf waardevolle ontwikkelpunten meenemen.

Deel op Linkdin
Deel op Facebook
Deel op Twitter