Teams & Leiderschap

Teams moeten in alle omstandigheden goed draaien, maar de praktijk wijst uit dat teams ook heel slecht kunnen functioneren. Zo kunnen ze een negatieve invloed hebben op zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel. Dit is vaak het gevolg van overmatige procedures, beleid, planning & control. Of doordat organisaties zelfsturende teams oprichten en de […]

Outdoor Methode

In deze blog leggen we graag een aantal kenmerken uit van de Outdoor Methode. We gebruiken deze tijdens teambuilding voor opdrachtgevers, zoals het programma Management Missie. Hiermee verklaren we waarom deze aanpak geschikt is om te leren over samenwerking, natuurlijk leiderschap en het organisch organiseren van werksystemen. Deze methode bestaat uit fysieke opdrachten in de […]

23plusone: drives me happy

Wat maakt je gelukkig? Wat vind jij belangrijk in je leven? In het streven naar emotionele betekenis op het gebied van marketing en human resources, spelen we met wetenschap in combinatie met gevoelens. 23plusone vormt de kern van deze aanpak. Het voorziet in de emotionele betekenis die van essentieel belang is voor het creëren van happy organisaties.

DISC(ussie) en dialoog

Hoe gaan we om met Corona en de maatregelen? De een wil er zo snel mogelijk vanaf, de ander wil een nog langere lockdown. Is er nog wel een dialoog mogelijk, met ruimte voor ieders standpunten en gevoelens? Met behulp van het DISC-model, proberen we het gedrag vanuit 4 persoonlijkheidsstijlen te verklaren. DISC geeft inzicht in ons gedrag en hoe we communiceren met anderen.

Me(e)ting Teams

Alweer een online meeting in Teams? Nee, we vroegen begin 2021 ons netwerk om medewerking voor een meting naar teams en hun behoeften. Welke verlangens hebben teamleden (en de teammanager) momenteel?

Lees hier de beknopte rapportage.

Teamwork volgens de piramide van Lencioni

excel events bamboestiek

Wat doet thuiswerken met je team? De afgelopen periode hebben we fantastische aanpassingen en prestaties gezien van teams in allerlei sectoren. Tegelijkertijd blijkt er geen mogelijkheid meer te zijn om normaal met elkaar samen te werken. Teambuilding is (tijdelijk) verboden. Ook wordt er veel bezuinigd op training en ontwikkeling van medewerkers. Een gebrek aan interactie en verbinding, kan grote gevolgen hebben voor het werksysteem. Synergie is tegenwoordig eigenlijk een utopie.

Appreciative Inquiry = Excelleren

Teambuilding

Kreeg jij ooit de kans om op het werk te vertellen over de momenten waarop jij in je beste doen was? Over projecten die jou veel energie gaven? De kans is klein, want de meeste verandertrajecten vertrekken juist vanuit de problemen die zich in het verleden voordeden. Als een team zich concentreert op wat wel werkt, groeit daaruit een positieve toekomstvisie, die door iedereen wordt gedragen. ‘Appreciative inquiry’ of ‘waarderend onderzoek’ heet deze methode. En het zorgt voor excelleren!

Manager: geef je team een BOOST!

Ben je teammanager en kan je team wel een impuls gebruiken? Wil je weer echte verbinding tot stand brengen, door op een veilige manier elkaar te ontmoeten? Mensen hebben behoefte aan elkaar. En in een crisis willen we graag werken aan verbetering en vooruitgang, in het verlangen weer te doen waar we goed in zijn.

De strategie van een sportman

Als fanatiek sporter train ik dagelijks. Omdat het lekker is, om in de flow te blijven. Om prestaties te verbeteren en wedstrijden te winnen. Hiervoor bedien ik me van verschillende middelen en omring ik me met specialisten om het optimale resultaat te halen. Het grondig analyseren van de uitdaging en de concurrent, is medebepalend voor het ontwikkelen van een winnende strategie. Waar liggen de beste kansen en hoe kan ik die pakken?

Hoe komen we uit deze crisis?

Is het een survival of the fittest? We schieten in thuisisolatie als een stuiterbal van onder naar boven in de piramide volgens de theorie van Maslow. Maar wat zijn onze =behoeftes nu? In dit onderzoek zullen nieuwe krachten ontstaan. In het besef dat de grenzen van onze eigen cognitieve capaciteiten zijn bereikt, verbinden we met anderen. Heel wat van de problemen die op ons afkomen, kunnen wij als individu niet meer aan. Hiervoor zal onze collectieve intelligentie het enige antwoord zijn.