Teams & Leiderschap

Teams moeten in alle omstandigheden goed draaien, maar de praktijk wijst uit dat teams ook heel slecht kunnen functioneren. Zo kunnen ze een negatieve invloed hebben op zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel. Dit is vaak het gevolg van overmatige procedures, beleid, planning & control. Of doordat organisaties zelfsturende teams oprichten en de […]

Outdoor Methode

In deze blog leggen we graag een aantal kenmerken uit van de Outdoor Methode. We gebruiken deze tijdens teambuilding voor opdrachtgevers, zoals het programma Management Missie. Hiermee verklaren we waarom deze aanpak geschikt is om te leren over samenwerking, natuurlijk leiderschap en het organisch organiseren van werksystemen. Deze methode bestaat uit fysieke opdrachten in de […]

23plusone: drives me happy

Wat maakt je gelukkig? Wat vind jij belangrijk in je leven? In het streven naar emotionele betekenis op het gebied van marketing en human resources, spelen we met wetenschap in combinatie met gevoelens. 23plusone vormt de kern van deze aanpak. Het voorziet in de emotionele betekenis die van essentieel belang is voor het creëren van happy organisaties.

DISC(ussie) en dialoog

Hoe gaan we om met Corona en de maatregelen? De een wil er zo snel mogelijk vanaf, de ander wil een nog langere lockdown. Is er nog wel een dialoog mogelijk, met ruimte voor ieders standpunten en gevoelens? Met behulp van het DISC-model, proberen we het gedrag vanuit 4 persoonlijkheidsstijlen te verklaren. DISC geeft inzicht in ons gedrag en hoe we communiceren met anderen.

Me(e)ting Teams

Alweer een online meeting in Teams? Nee, we vroegen begin 2021 ons netwerk om medewerking voor een meting naar teams en hun behoeften. Welke verlangens hebben teamleden (en de teammanager) momenteel?

Lees hier de beknopte rapportage.