23plusone: drives me happy

Wat maakt je gelukkig? Wat vind jij belangrijk in je leven? En in je werk? Wat zijn je drijvende krachten, oftewel je drijfveren? Toen ik in 2015 voor het eerst kennis maakte met de methode 23plusone, ontdekte ik direct de kracht en de waarde ervan. Het zorgt namelijk voor de mooiste gesprekken, die je anders niet zomaar zou voeren. De kaarten halen positieve gedachten naar boven, vaak gebaseerd op bijzondere gebeurtenissen uit iemands leven. 

23plusone: playing with science & feelings

In het streven naar emotionele betekenis op het gebied van marketing en mensen, speelt deze methode met wetenschap en gevoelens. 24 drijfveren vormen de kern van deze aanpak. Het voorziet in de emotionele dialoog die van essentieel belang is voor het creëren van gelukkige organisaties. 

Hiermee zijn we actief op directie en operationeel niveau. We synchroniseren zo de waarden van de medewerkers met de organisatiestrategie. Daarbij betrekken we alle medewerkers van de organisatie. Deze dialoog zorgt voor engagement, zowel binnen als buiten de organisatie. Het resultaat is een betrokken organisatie, door de gezamenlijke zoektocht naar de emotionele betekenis die mensen verbindt.

24 universele belangen

23plusone is een methode die meet, verbindt en aanzet tot dialoog. Het gaat uit van 24 universele belangen die aan de basis staan van gevoelens en menselijk gedrag. De methode is uitgewerkt met foto’s zodat intuïtief aangevoeld kan worden en voorkeuren kunnen worden aangegeven. Het proces activeert hiermee positieve gevoelens, helpt overtuigingen te verwoorden en gedrag te bepalen of te veranderen. 

23plusone is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Het uitgangspunt hierbij is dat positief gedrag tot geluk leidt en wordt bepaald door HOE mensen zich voelen, op basis van WAT ze voelen en WAAROM ze dat voelen.

Op verschillende manieren kan 23plusone positieve relaties tussen medewerkers, klanten en andere stakeholders creëren. Het maakt de verschillen en overeenkomsten tussen individuele en collectieve belangen zichtbaar. Het helpt organisaties inzicht te krijgen in de emotieve dynamiek van mensen, teams en hele organisaties. Niet alleen in de directiekamer, maar met alle mensen binnen en buiten de organisatie die nodig zijn voor de gewenste verandering.

Iedereen streeft naar geluk door een aantal van de 24 fundamentele belangen na te streven, zoals: vriendschap, nieuwsgierigheid, winnen, gezondheid en seksualiteit. Door mensen in het volledige spectrum van hun emotieve repertoire te raken, ontstaan positieve gevoelens, verbondenheid en positief gedrag.

5 domeinen

De 24 belangen zijn te clusteren in 5 domeinen:

  • Sociale & fysieke veiligheid (groen)
  • Zelfontwikkeling (geel)
  • Ambitie (paars)
  • Vitaliteit (blauw)
  • Aantrekkelijkheid (roze)

De 24 drijfveren kunnen worden onderverdeeld in de 5 genoemde groepen: 

  • Groen (6): dat zijn de basis drijfveren: zekerheid van bestaan, veiligheid, geestelijk en lichamelijk welzijn, orde en structuur, zorg voor dierbaren, verbondenheid, loyaliteit.
  • Geel (6): deze drijfveren gaan over zelfontwikkeling: nieuwsgierigheid, competentie, vooruitgang en prestatie, competitie.
  • Paars (8): met deze drijfveren wil je impact hebben op je omgeving, het is je ambitie op basis van: individualiteit, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, acceptatie, status, bezit, leiderschap/macht, escapisme.
  • Rose (2): gaat over attractiviteit, zintuiglijke prikkelingen met seksualiteit, schoonheid, creativiteit, plezier.
  • Blauw (2): betreft vitaliteit: gezond lichaam en geest, fit en energiek.

Happiness

23plusone verbindt mensen op hun individuele en collectieve drijfveren. 23plusone ondersteunt hiermee teams en organisaties om gelukkig, creatief en productief te zijn. Door te richten op waarden kan de cultuur worden versterkt en kan de merkstrategie breed worden uitgedragen, om zo echt waarde(n)vol te worden. Gelukkige en geïnspireerde medewerkers zorgen er zo voor dat organisaties succesvol zijn.

Excel is een licentiehouder van 23plusone, een netwerk van ruim 50 professionals wereldwijd die werken met deze speelse methode voor het stimuleren van positieve acties en het leggen van verbinding met mens en merk. De methode wordt onder andere gebruikt in de workshop Boost your Purpose.

Deel op Linkdin
Deel op Facebook
Deel op Twitter