23plusone: 24 belangen die je belangrijk kunt vinden

Waar sta je voor?
Waar ga je voor?
Oftewel: wat vind jij belangrijk in je leven en in je werk? Wat zijn je drijfveren?

23plusone: playing with science & feelings

In het streven naar emotionele betekenis op het gebied van marketing en human resources, spelen we met wetenschap in combinatie met gevoelens. 23plusone vormt de kern van deze aanpak. Het voorziet in de emotionele betekenis die van essentieel belang is voor het creëren van happy organisaties. 

Hiermee zijn we actief op board room en operationeel niveau en synchroniseren we de waarden van de medewerkers met de organisatiestrategie. Daarbij betrekken we alle medewerkers van de organisatie. Deze dialoog zorgt voor engagement, zowel binnen als buiten de organisatie. Het resultaat is een betrokken organisatie, door de gezamenlijke zoektocht naar de emotionele betekenis die mensen verbindt. 

24 universele belangen

23plusone is een methode die meet, verbindt en aanzet tot dialoog. Het gaat uit van 24 universele belangen die aan de basis staan van gevoelens en menselijk gedrag. De methode is uitgewerkt met foto’s zodat intuïtief aangevoeld kan worden en voorkeuren kunnen worden aangegeven. Het proces activeert hiermee positieve gevoelens, helpt overtuigingen te verwoorden en gedrag te bepalen of te veranderen. 

23plusone is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door Kim Cramer PhD en Alexander Koene. Het uitgangspunt hierbij is dat positief gedrag tot geluk leidt en wordt bepaald door hoe mensen zich voelen, op basis van wat ze voelen en waarom ze dat voelen.

Op verschillende manieren kan 23plusone positieve relaties tussen medewerkers, klanten en andere stakeholders creëren. Het maakt de verschillen en overeenkomsten tussen individuele en collectieve belangen zichtbaar. Het helpt organisaties inzicht te krijgen in de emotieve dynamiek van mensen, teams, organisaties en merken. Niet alleen in de directiekamer, maar met alle mensen binnen en buiten de organisatie die nodig zijn voor de gewenste verandering.

Iedereen streeft naar geluk door een aantal van de 24 fundamentele belangen na te streven, zoals: vriendschap, nieuwsgierigheid, winnen, gezondheid en seksualiteit. Door mensen in het volledige spectrum van hun emotieve repertoire te raken, ontstaan positieve gevoelens, verbondenheid en positief gedrag.

5 domeinen

De 24 belangen zijn te clusteren in 5 domeinen:
• sociale & fysieke veiligheid (groen)
• zelfontwikkeling (geel)
• ambitie (paars)
• vitaliteit (blauw)
• aantrekkelijkheid (roze)

De 24 drijfveren kunnen worden onderverdeeld in de 5 genoemde groepen: 

  • Groen (6): dat zijn de basis drijfveren: zekerheid van bestaan, veiligheid, geestelijk en lichamelijk welzijn, orde en structuur, zorg voor dierbaren, verbondenheid, loyaliteit.
  • Geel (6): deze drijfveren gaan over zelfontplooiing: nieuwsgierigheid, competentie, vooruitgang en prestatie, competitie.
  • Paars (8): met deze drijfveren wil je impact hebben op je omgeving, het is je ambitie op basis van: individualiteit, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, acceptatie, status, bezit, leiderschap/macht, escapisme.
  • Rose (2): gaat over attractiviteit, met seksualiteit, schoonheid, creativiteit, plezier 
  • Blauw (2): betreft vitaliteit: gezond, fit.

Happiness

23plusone verbindt mensen op hun individuele en collectieve drijfveren. 23plusone ondersteunt hiermee teams en organisaties om gelukkig, creatief en productief te zijn. Door te richten op waarden kan de cultuur worden versterkt en kan de merkstrategie breed worden uitgedragen, om zo echt waardevol te worden. Gelukkige en geïnspireerde medewerkers zorgen ervoor dat organisaties succesvol zijn.

Excel is een licentiehouder van 23plusone, een netwerk van ruim 50 professionals wereldwijd die werken met deze speelse methode voor het stimuleren van positieve acties en het leggen van verbinding met mens en merk.

Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter

Boek intake